Poslední otázky

hlasů
5
odpovědí
2
zobrazení
499
Jak importovat data do databáze sonarqube?
Mám svou vlastní sestavu ve vlastním formátu a chci jej importovat nějak sonar databáze používat widgety sonar, aby to na sobě znát. Je možné obecně? Je tam nějaké nástroje, jak to udělat? ... ►►►
Položena 02/10/2015 v 06:45
uživatelem Yegor Dovganich
hlasů
18
odpovědí
3
zobrazení
1k
Text s RegEx Validator nefunguje
Mám problém s tímto displejem textu:

<asp:RegularExpressionValidator ID="Password_RegularExpValidate" runat="server"
Text="TEST!"
Display="Dynamic"
BorderStyle="None"
ControlToValidate="txtNewPass"
ValidationExpression="(?=^.{8,255}$)((?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?=.*[^A-Za-z0-9])(?=.*[a-z])|(?=.*[^A-Za-z0-9])(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[^A-Za-z0-9]))^.*"
meta:resourcekey="Password_RegularExpValidateResource1" /></td>


Vzor je s ... ►►►
Položena 11/07/2011 v 17:53
uživatelem ibm1
hlasů
6
odpovědí
1
zobrazení
4k
Připojení Docker kontejner na firemním serveru LDAP přes SSL
Musím se připojit kontejner Docker k podnikovým serverem LDAP.

Účelem Kontejner je pro autentizaci uživatelů proti LDAP serveru společnosti.

Kontejner lze dotaz na server v „anonymní“ režimu bezchybně. Problém je v tom, když se snažím ověřit. Tento server vyžaduje pro pověření, které mají být předány za důvěrné. To znamená, že přes SSL / TLS.

Co je zajímavé je to, že na svém hostitelském počítači s Ubuntu, jsem schopen dotaz na server a autentizaci proti němu. Tak to funguje na mé hostitele, ale ne na ná ... ►►►
Položena 20/03/2015 v 15:41
uživatelem rosadoft
hlasů
18
odpovědí
2
zobrazení
331
Upravené názvy git tag a zprávy nyní byla zamítnuta, protože již existují
Přišel jsem na projektu, pozdní a chtěl změnit jména starší git značek a zpráv, takže jsem aktualizoval podle několika odpovědí zde na StackOverflow:

git tag newname oldname
git tag -d oldname
git push origin :refs/tags/oldname
git push --tags


To fungovalo, změna názvu, ale také jsem chtěl změnit příslušné zprávy, tak jsem to udělal:

git tag newname newname -f -m "new message for renamed tag"


Zdálo se, že práce, když jsem se pohledu na adrese:

git tag -n1


Ale když jsem se nyní pokusí git push --ta ... ►►►
Položena 29/04/2016 v 19:30
uživatelem david
hlasů
27
odpovědí
1
zobrazení
2k
převést celé číslo algoritmus sqrt k pevnému bodu na Verilog
Mám tento kód, který určuje a celočíselné odmocniny z 32 bitové číslo.

output = floor(sqrt(input))


Chci se dostat pevnou výsledek bod jako je tento {8 bit integer ,8 bit fractionary}, ale na 8 bitů vstup. Takže wire[7:0]vstupní místo [31:0].

Můj problém je, že nevím, jak upravit algoritmus k určení toho, co jsem již uvedl. Níže najdete kód.

module sqrt32(clk, rdy, reset, x, .y(acc));
input clk;
output rdy;
input reset;

input [31:0] x;
output [15:0] acc;


// acc holds the accumula ... ►►►
Položena 05/11/2014 v 04:50
uživatelem pAndrei
hlasů
50
odpovědí
1
zobrazení
97
Jak se dostat na různé skupiny z objektu pandy s rozsahem časového razítka
Mám objekt pand série, která obsahuje data, hodinové TimeSeries o 10 dnů, jako jsou:

import pandas as pd
import numpy as np
# create index first
datetimeindex = pd.date_range('1/1/2018', periods = 24*10, freq = 'H')
ps = pd.Series(np.random.randn(len(datetimeindex)), datetimeindex)


A teď chci vytvořit různé skupiny z ní. Kde každá skupina by měla obsahovat data mezi 23:00:00 hodin a 02:00:00 hodin každé dva po sobě následující dny. Toto seskupení bude mít za následek 11 skupinách. Jsem četl pandas.groupb ... ►►►
Položena 10/03/2018 v 09:24
uživatelem Haroon Rashid
hlasů
10
odpovědí
2
zobrazení
277
V rozevíracím seznamu na základě výběru jiného rozbalovací
Jsem nový Ruby on Rails. Chci naplnit rozevíracího seznamu z modelu

<%= collection_select(nil, :entity_id, @entity, :id, :name,
{:prompt => "Select an Entity"}, {:id => 'entity_select'}) %>


na základě jiného rozevíracího seznamu

<%= collection_select(nil, :project_id, @projects, :id, :name,
{:prompt => "Select a Project"} %>


Na výběr projektů potřebuje odpovídající osoby, které mají být zobrazeny v rozbalovací nabídce, ale mám být zobrazeny všechny subjekty v tabulce ... ►►►
Položena 23/04/2013 v 10:19
uživatelem user867295
hlasů
47
odpovědí
3
zobrazení
198
Pomocí JavaScriptu na WordPress: házet všechny pluginy jQuery v, nebo je tam způsob, jak podmíněně načíst?
Jsem relativně nový s WordPress motivů a JavaScript, i když ne neschopný buď.

Dívám mít maximálně 10 jQuery pluginy jít na blogu, ale já jsem přemýšlel, jestli existuje způsob, jak nechat načíst pouze v případě potřeby, protože nechci zbytečnému zatížení pro uživatele.

Něco podobného se v něčem vím, že trochu víc by bylo v IE podmíněné komentáře <!--[IF IE]> @import ie.css <![endif]-->. ... ►►►
Položena 10/05/2010 v 17:15
uživatelem ineedtosleep
hlasů
37
odpovědí
2
zobrazení
137
Swift: Jak mohu zavolat své funkce uvnitř dokončení těla?
Mám předdefinované funkce, která má dokončení param:

func checkNotificationEnabled(_ resultBlock : ((Bool)->())? = nil){
Bool enabled = false

... a big block of code that gets enabled value
...
... end block

resultBlock?(enabled)
}


Musím se dostat pravda / nepravda a předat jej na jinou funkci:

@objc
func isNotificationEnabled(_
resolve: RCTPromiseResolveBlock, rejecter reject: RCTPromiseRejectBlock
) -> Void {
checkNotificationEnabled { (enabled:Bool) in
res ... ►►►
Položena 14/01/2020 v 12:17
uživatelem Luat Nguyen - Mxn0
hlasů
37
odpovědí
1
zobrazení
279
Custom regulátor pro layout.cshtml
Mám webové stránky, MVC, které jsem chtěl realizovat globalizace / lokalizace. Na můj _Layout.cshtml, mám rozbalovací které mají jazyky I podporovány. Když uživatel vybrali jazyk na tomto rozevíracím seznamu, měla by automaticky odesílat na server a pak vykreslit nový jazyk.

Je možné, že jsem se vytvořit zvláštní vlastní regulátoru pro _Layout.cshtmljediný? Pokud ano, jak? Pokud ne, je nějaký způsob, jak je to možné, nebo přístup můžu dělat?

Díky předem! ... ►►►
Položena 01/09/2013 v 00:38
uživatelem Gerald
hlasů
40
odpovědí
2
zobrazení
164
perfektní forwarding dilema
že mám tento struct:

template <typename ...A>
struct A
{
void f(A&& ...args)
{
fwd(std::forward<A>(args)...);
}

template <typename ...B>
void g(B&& ...args)
{
fwd(std::forward<B>(args)...);
}
};


Will fa goba dopředu dokonale, pokud A... == B...? IMO, by měly, ale já jsem jen ptát na jistotu.

EDIT: Důvodem pro tuto otázku je společná přednáška o tom, jak dokonale spediční funkce by měly být vždy šablony funkce. Je zřejmé, že to není pravda pr ... ►►►
Položena 09/11/2014 v 00:20
uživatelem user1095108
hlasů
30
odpovědí
1
zobrazení
837
Proč document.elementFromPoint nenalezne nejvyšší pozici prvek?
V dokumentaci k document.elementFromPoint uvádí:


Vrátí prvek z dokumentu, jehož elementFromPoint způsob je nazýván, což je nejvyšší prvek, který se nachází v rámci daného bodu.


Ale nevidím toto chování. Místo toho se zdá, že výběr nejspodnější prvek. Jedná se vlastně o chování chci, ale mám obavy, proč neodpovídá dokumentaci a chci pochopit, proč, aby se předešlo možné budoucí chyby.

Vytvořil jsem podfuk demonstrovat to . Pokud klepnete na tlačítko na tučně ale un-kurzívou, to vrátit B, ne P. Pokud k ... ►►►
Položena 23/07/2014 v 18:10
uživatelem Michael
hlasů
277
odpovědí
4
zobrazení
73k
.net localhost web důsledně dělat dostat arterySignalR / anketu? dopravu = longPolling & connectionToken = volání
Vytvořil jsem nový projekt VS 2013 a při pohledu na stránku default.aspx v prohlížeči Firefox. Když jsem zkontrolovat internetových volání, které učinila, vidím to dělat neustálé volání:

http://localhost:50682/6a663a78019845d5ade4a328cad09cc2/arterySignalR/poll?transport=longPolling&connectionToken=AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE%2FCl%2BsBAAAAOBmDwPWa2ky2MAZXFHBMVAAAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAADSADQXBVKiKczflJ0OzUjOLduFTJE4zd%2FLHWGpDfXnuAAAAAAOgAAAAAIAACAAAACyEX81VwilygfphPoEKCYQ6ZwrkzExoKfZzEMkqBKqqzAAAADG%2BDJ ... ►►►
Položena 11/11/2013 v 20:53
uživatelem user2981059
hlasů
29
odpovědí
2
zobrazení
1k
glCheckFramebufferStatus vrací 36062
Problém: glCheckFramebufferStatus vrací hodnotu (36062) jakýkoliv zdokumentováno Constant, který neodpovídá.

Snažím se vytvořit framebuffer objekt a pak zkontrolovat jeho stav, ale glCheckFramebufferStatus vrátí hodnotu, která neodpovídá žádné konstanty.
Dělám něco špatně? Všechny ostatní příkazy dosud pracoval.

Kód (BlitzMax):

glGenFramebuffers(1, Varptr gl_Framebuffer)
glGenTextures(1, Varptr gl_FramebufferTex)
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, gl_FramebufferTex)
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, vRW, ... ►►►
Položena 05/04/2013 v 15:40
uživatelem Xaymar
hlasů
48
odpovědí
1
zobrazení
270
Jak nastavit vícenásobnou klikněte akce v imageview a plus, minus tlačítko přírůstek a úbytek na android
VAO,

Problem1: Jsem rozvoj aplikace, kde jsem mít ImageView jako oblíbené tlačítkem, kde jsem kliknout a změnit tento zdroj obrazu (to dělá), ale chci nastavit akci, když uživatel znovu klepnutím na toto imageview a obraz zůstane stejný.

Problem2: Mám dvě tlačítka obrazu „plus“ a „minus“ Nastavil jsem podmínku k tomu, že když uživatel klikne + prostřední tlačítko TextView přírůstek o 1, a když dosáhnou 10 pak bude tlačítko unclickable také pro tlačítko mínus, když textviw rovný = 0, pak to není práce ... ... ►►►
Položena 18/01/2017 v 06:24
uživatelem Shovon Mohonto
hlasů
45
odpovědí
2
zobrazení
177
Jak opravit modely jo ještě ‚t načtení
v Django 1.8

models.py

class hotel(models.Model):
hotel_name = models.CharField(max_length=20)

class Sell(models.Model):
hotel = models.ForeignKey("hotel")
sell_text = models.CharField(vmax_length=20)

class Selled(models.Model):
buy_choices = [(data.id, data.sell_text) for data in Sell.objects.filter(Hotel_id=2)]
city = models.IntegerField(choices=city_choices, default=1)


Příkaz ./manage.py runserver

django.core.exceptions.AppRegistryNotReady: Models aren't loaded yet.


Pro ... ►►►
Položena 07/09/2015 v 08:45
uživatelem Squallcx
hlasů
20
odpovědí
1
zobrazení
60
Docker-komponovat s obrazem hostitelem git ve zvyku adresáři
Moje konfigurace docker-komponovat YAML je vyroben

version: '3'
services:
nginx:
image: https://my-git-address.git#:dockers/nginx-dev
ports:
- 80:80
- 443:443
networks:
dev-net:
aliases:
- app.dev.local
- dev.local
extra_hosts:
- "foo.dev.local:127.0.0.1"


ale skládání selže se zprávou:

λ docker-compose up
Creating network "application_dev-net" with driver "bridge"
ERROR: no such image: https://my-git-address.git#:dockers/nginx-dev: in ... ►►►
Položena 11/01/2019 v 13:59
uživatelem Sebastian Busek
hlasů
22
odpovědí
3
zobrazení
1k
Bude Memcache pomoc s drahými MySQL dotazy? (Drupal místo)
To je jednoduchá otázka. Tam jsou některé dotazy na našich webových stránkách, které se příliš mnoho sekund na dokončení (například 15 sekund!). Pro anonymní provozu se dostanou z cache .html soubor, ale jen pro přihlášené uživatele je příliš pomalý.

Dotaz vypadá takto:


SELECT node.nid, votingapi_cache_vote_percent_average.value AS votingapi_cache_vote_percent_average_value, votingapi_cache_vote_percent_count.value AS votingapi_cache_vote_percent_count_value, node.type AS node_type, users.name AS users ... ►►►
Položena 04/11/2009 v 15:32
uživatelem Ferran Gil
hlasů
4
odpovědí
0
zobrazení
369
UpdatePanel způsobuje úplnou postback s SqlDataSource
Hi Byl jsem pobíhají snaží vyřešit jeden problém několik dní a hned dostává do bodu vzdát.

Mám ListView, který je s použitím UpdatePanel s časovačem, takže jen ListView aktualizuje nikoli celou stránku, a to funguje na lokálním serveru, ale když se na webový server její mající nic z toho. svlékl jsem ji zpět tak daleko, jak to jen šlo, a vypadá to, že plná postback dochází proto, že aktualizace ListView z SqlDataSource což je samozřejmě zásadní, nebo listview nemůže dostat žádná data.

Co se tam děje? Musí ... ►►►
Položena 04/04/2011 v 10:26
uživatelem user671763
hlasů
32
odpovědí
0
zobrazení
60
Jak mohu opravit tento Bitly protokolu OAuth ‚jedinou hlavičku‘ chybu?
Kontext: Mám WordPress plugin, který umožňuje uživatelům k ověření Bitly, aby mohli používat odkaz zkrácení vlastnosti pokud si to přejí, aby tak učinily.

Bitly vyžaduje jednu callback URL, které mají být uloženy v nastavení aplikace, tak jsem vytvořil samostatný skript na svém serveru, který zpracovává ověřovací proces. Celkový handshake vlastně vypadá nějak takto:


Uživatel klikne na odkaz přičemž je na straně autorizační Bitly pro své aplikace.
Pokud se dohodnou, že jsou předávány do mého scénáře s kód ... ►►►
Položena 23/05/2016 v 22:51
uživatelem Nicholas Cardot
hlasů
9
odpovědí
0
zobrazení
854
Histogramy a kontinuální dotazy v InfluxDB
Chtěl bych histogramu během jednoho roku - rozdělení hodnot v průběhu celého roku - od časové řady v InfluxDB. Jaká je správná syntaxe pro tento dotaz? Všechny příklady obsahují skupinu-by-time-klauzule, ale že (přirozeně) má za následek více časových jednotek, každá s vlastním histogramu. Já opravdu nevím, kdy to bude užitečné? V každém případě, Zkoušel jsem to

select histogram(value,0.1) from series1 where time > '2013-09-25' and time < '2014-09-25'


který se zdá produkovat správnou odpověď. Nicmé ... ►►►
Položena 27/09/2014 v 04:45
uživatelem Per Quested Aronsson
hlasů
38
odpovědí
2
zobrazení
1k
Načítání seznamu Amazon platby považovat za objednávky v časovém
Musím napsat program, který dováží plateb přijatých prostřednictvím Amazonu pro položky, které prodáváme na internetových stránkách Amazon do našeho systému.

Podle webové služby Amazon Marketplace místě mohu získat tyto informace:


Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) je integrovaná webová služba, která pomáhá API Amazon prodávající programově výměně dat o výpisy, objednávky, platby , zprávy a další.


Nicméně, nemohu najít nic o tom vůbec. Žádný z klientských knihoven Zdá se, že nic o získání se ... ►►►
Položena 25/10/2011 v 12:23
uživatelem George Duckett
hlasů
8
odpovědí
1
zobrazení
165
Serializaci ArrayList v Javě
Snažím se serializaci ArrayList, ale když jsem rekonstruovat jsem si všechny hodnoty null vrácena. Nevidím důvod, proč

public ArrayList<Uurwerken> maakUurwerk() {
lijst.add(new PolsAnaloog(time, "roze", false, "PA01"));
lijst.add(new PolsDigitaalTimer(time, "zwart", true, "PDT01"));
lijst.add(new PolsAnaloog(time, "rood", false, "PA02"));
lijst.add(new PolsAnaloogDatum(time, "zwart", true, "PAD01"));
lijst.add(new PolsDigitaalDatumTimer(time, "groen", true, "PADT01"));
lij ... ►►►
Položena 23/01/2014 v 11:20
uživatelem boselfje
hlasů
1
odpovědí
0
zobrazení
100
Změna monthcalendar vybrán měsíc, aniž by na něj klepnete
Mám ListBox s Twelves položky Wich odpovídají měsíců. Dívám se na to, jak přejít měsíc, což odpovídá zvolené v listboxu hodnoty. Zkoušel jsem to, ale bez úspěchu.

Dim číslicemi, jak je celé číslo = Val (ListBox1.SelectedItem) Dim NowMonthDigit INTEGER = MonthCalendar1.SelectionStart.Month Dim num1, Num2 vést jako jednotlivé Pokud NowMonthDigit <číslice pak num1 = Digit Num2 = NowMonthDigit výsledek = num1 + Num2

Dim mydate As New Date
mydate = MonthCalendar1.SelectionStart
mydat ... ►►►
Položena 03/05/2018 v 18:22
uživatelem Guillaume Tremblay
hlasů
38
odpovědí
5
zobrazení
507
Hostit blog na jiném serveru?
V současné době mám moje firemní blog na stejném serveru jako naše hlavní webové aplikace - stejně jako v example.com/blog

Co by bylo nejjednodušší způsob, jak přesunout blog na jiný server a přesto umožňují uživatelům buď přístup k blog na example.com/blog, nebo blog.example.com? ... ►►►
Položena 10/12/2009 v 11:47
uživatelem Anthony
hlasů
48
odpovědí
2
zobrazení
151
Android Imageview Logo se nezobrazuje
Mám main_activity.xmlkterý zobrazuje rozdrobenou rozvržení. Dispozice obsahuje imageview(logo), a někteří text fields. Zpočátku jsem se snažil použít relativelayout, vypadá to úžasné / ideální na zobrazení návrhu. Ale když běží na emulater všechno míchanice up. Tak jsem se rozhodl použít LinearLayout. Po změně, je to zlepšení v uživatelském rozhraní. Ale problém je obraz se nezobrazuje.

<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
xmlns:android="ht ... ►►►
Položena 27/01/2017 v 06:35
uživatelem Sapien Elva
hlasů
38
odpovědí
2
zobrazení
127
Jak naplnit JComboBox metodou, která přijímá řetězec jako jméno combobox
Rád bych naplnit násobek JComboBoxv GUI. Takže bych chtěl použít metodu, která přijímá každý JComboBoxnázev jako argument. Je to možné?

cmbCustomers.addItem("customer name");


V kódu výše bych chtěl nahradit cmbCustomers s případnou řetězec, který je předán metodě naplnit.

Snažil jsem se projít argument řetězce ze způsobu naplnění nahradit tyto cmbCustomers comboboxname dynamicky, ale je to opravdu nezdá možné.

Dělám GUI, které naplní JTablesdaty z databáze. Volba řádek v určité JTablenaplní soubor JCom ... ►►►
Položena 12/08/2017 v 17:14
uživatelem learner
hlasů
50
odpovědí
0
zobrazení
120
Jakmile je stránka osvěžení, Zbytečné poslední Java script znovu spustí
Môj aspx má Sweetalerti některé funkce, když jsem kliknutí na tlačítko se JavaScriptspustí, můj problém je, že poté, co jsem aktualizovat stránku tento skript spustí znovu a znovu po každém obnovení.

Na straně serveru:

Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "PollForStatus", "PollForStatus('" + buildName + "','QA', '" + tenat + "');", true);


Client Side

function PollForStatus(buildName, env, tenant) {
SuccessPopUp(buildName);

var cb = setInterval(function () {
$.ajax( ... ►►►
Položena 14/07/2018 v 15:23
uživatelem Noam Igor Veronin
hlasů
30
odpovědí
1
zobrazení
1k
Jak se dostat na sémantickou orientaci řetězce nebo adjektiv pomocí SentiWordNet
Dělám projekt na analýzu sentimentu. Musím sémantickou orientaci řetězce nebo adjektiv, takže jsem doporučuje používat SentiWordNet_3.0.0 z referenčního postu StackOverflow „Jak používat SentiWordNet“ .I měl spustit kód, ale pokaždé, když jsem dostal následující výstup.

java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2
at qtag.SWN3.(SWN3.java:29)
at qtag.SWN3.main(SWN3.java:105)
0.0


Jsem spustit kód s jinou řetězec jako vstup, ale výsledek je stejný. Už jsem odstranil první část nebo odpadky část souborovéh ... ►►►
Položena 07/05/2013 v 01:32
uživatelem Monalisa
hlasů
42
odpovědí
1
zobrazení
204
Získání adresy URL s Python
Snažím se udělat něco podobného placekitten.com, ve kterém může uživatel vstup dva řetězce po základní URL a mají ty struny změnit výstup. Dělám to v Pythonu, a nemůžu za život mi zjistit, jak se chytit URL. V PHP mohu dělat to s řetězci dotazu a _REQUEST $. Nemohu najít podobné metody v Pythonu, který nespoléhá na CGI.

(Vím, že jsem mohl udělat s Django, ale to je vážná zbytečná pro tento projekt.) ... ►►►
Položena 08/10/2011 v 02:07
uživatelem Heather
hlasů
28
odpovědí
1
zobrazení
38
Jak mohu ladit chyby datového toku, který nevytváří protokoly?
Píšu na Google Dataflow šarže potrubí pomocí Python SDK a jsem narazil výpadku ropovodu, který se nezdá mít žádné protokoly v Stackdriver. Selhání dochází při spuštění beam.combiners.ToList()na datovém souboru ~ 300MB.

Stackdriver výstupy:


Úloha se nezdařila, protože pracovní položky selhal 4krát. Podívejte se v předchozích položkách protokolu příčinu každé jedné ze 4 selhání. Pro více informací viz https://cloud.google.com/dataflow/docs/guides/common-errors . Práce bod byl proveden pokus o tyto pracov ... ►►►
Položena 14/02/2020 v 12:36
uživatelem Justin Miller
hlasů
45
odpovědí
0
zobrazení
137
Spritekit - nižší výkon pro zařízení A7 vs zařízení A6?
Doufejme, že to přece není hloupá otázka. Všiml jsem si, můj spritekit hra běží na solidním 60 fps na mém iPhone 5 .. ale na iPhone 5s, iPhone sítnice mini, vidím, že můj fps klesnout až na 52 - 55 snímků za sekundu. Myslel jsem, že novější zařízení bude rychlejší, ale jediné, co jsem mohl myslet, je, že tato zařízení používat 64 bitový procesor, zatímco můj iPhone 5 není. Mohl jsem mít nějaký druh problémů nastavení build? Je to zvláštní novější zařízení bude mít horší výkon.

Já jsem za použití standardní ... ►►►
Položena 22/12/2014 v 23:17
uživatelem hamobi
hlasů
32
odpovědí
2
zobrazení
101
Testování angularjs jasmín slib
Snažím se test mé přihlašovací řadič, který by měl poslat login / hesla uživatelů ke službě a říct, jestli to existuje ve službě. Zde je můj kód:

describe('LoginController', function() {
beforeEach(module('task6'));

var $controller, LoginService;

beforeEach(inject(function(_$controller_, _LoginService_) {
$controller = _$controller_;
LoginService = _LoginService_;
}));

describe('LoginController.submitLogin', function() {
it('tests if such user exists', fun ... ►►►
Položena 18/01/2016 v 13:27
uživatelem Vovch
hlasů
22
odpovědí
0
zobrazení
81
Mohu znovu definovat svou skladování a instalaci systému Windows 10 přes kali linux?
zadejte popis obrázku zde

Mám připojený můj informace úložný jako výše. Mohu Předefinujte ext4 skladování a snížit jeho velikost, aby ji rozdělit na okna 10. Nemohu to udělat při spuštění kali linux, jak to mám udělat? ... ►►►
Položena 15/02/2020 v 14:39
uživatelem utkarsh singh
hlasů
3
odpovědí
1
zobrazení
561
Kaskádové odhalit v Python minového pole
Já jsem pracoval na rekurzivní funkce k odhalení obsahu veškerých prostor kolem nuly. Jsem dostat chybu typu „TypeError: nepodporovaný typ operand (y) -:‚seznam‘a‚int‘“ pro svůj kód. Chci tento kód (je-li dána polohou) odhalit případné mezery kolem něj, které nejsou miny, dokud existuje celá řada.

import sys
from game import *
from gameio import *
import random

rows = int(sys.argv[1])
cols = int(sys.argv[2])
mines = int(sys.argv[3])

def main():
mat = buildMatrix(rows,cols)
status = buildMatrix( ... ►►►
Položena 20/04/2014 v 02:37
uživatelem user3295539
hlasů
52
odpovědí
1
zobrazení
100
Vue reaktivita při použití třídy strojopis
Mám Vue 2.6.10 aplikace běžící Typescript 3.6.3.

Mám třídu Typescript prohlásila, že vykonává některé standardní funkce pro aplikace. Mám plugin, který přiřazuje instance této třídy na prototypu vue je.

Žádná veřejná člen této instance třídy je reaktivní, bez ohledu na jeho typ.

Destilované I příklad dolů https://codepen.io/ColdToast/pen/KKwwjwY

Třída

class Module {
public _person = null;

constructor() {}

get person() {
return this._person;
}

set person(val) {
thi ... ►►►
Položena 04/12/2019 v 18:36
uživatelem Mike Fielden
hlasů
40
odpovědí
2
zobrazení
124
Jak převést bajtové pole do řetězce
Mám bytové pole s binárními hodnotami, jako je „1010010011“. Nyní chci převést do řetězce .I se snažili různými způsoby, ale nepodařilo .can někdo pomoci mne? ... ►►►
Položena 22/07/2017 v 18:38
uživatelem user8043557
hlasů
50
odpovědí
1
zobrazení
166
Kontrola pokud arralist obsahuje hodnotu buňky Excel je
mám ArrayList<Cell> RM = new ArrayList<Cell>() ;

kdy RM=[aaa,bbb]a kde aaaa bbbjsou některé buňky ze souboru aplikace Excel I používat tento kód k získání hodnoty buňky do ArrayList.

Row row = sheet.getRow(1);
Iterator<Cell> cells1 = row.cellIterator();

while( cells1.hasNext() ) {
Cell cell = cells1.next();

if (Cell.CELL_TYPE_STRING==cell.getCellType()) {
RM.add(cell);
}
}


Pak jsem se snaží zjistit, jestli ArrayList obsahuje AAA nebo BBB, ale ono doesnt r ... ►►►
Položena 30/09/2013 v 18:21
uživatelem user2598911
hlasů
11
odpovědí
1
zobrazení
284
php převést řetězec do podmíněné příkazy
Mám bi rozměrné pole pole s homogenních hodnot.

$input = array(
'x' => 100, 'y' => 101, 'type' => 'yes', value => 10
), array(
'x' => 110, 'y' => 101, 'type' => 'no', value => 10
), array(
'x' => 120, 'y' => 102, 'type' => 'yes', value => 99
);


Musím zjistit způsob, jak psát funkce pro filtrování hodnot předáním „text“ filtr jako vstup:

//extract all values when $tye = yes and $value is greater than 10
custom_filter($input, "type = yes and value > 10 ... ►►►
Položena 29/10/2015 v 15:09
uživatelem Stefano Radaelli
hlasů
44
odpovědí
2
zobrazení
94
Jak zkontrolovat, zda prvek není na stránce už?
I definovali směrnici, která může být použita na tlačítko, a je-li kliknutí na tlačítko, bude vzdálený některé prvky z dokumentu, kód vypadá takto:

.directive("mydirective", function() {
return {
link: function(scope, element) {
element.bind('click', function() {
$timeout(function() {
angular.element("#aaa").remove();
}, 1000);
});
}
});


Teď chci, aby to vyzkoušet s úhloměrem, kód vypadá takto:

$("#mybutton").click(); // the button has t ... ►►►
Položena 09/12/2014 v 13:43
uživatelem Freewind
hlasů
27
odpovědí
1
zobrazení
823
Vue.js & firebase 'uživatelem' info
Jsem vyvíjet aplikace pomocí Vue.js a firebase.

Podařilo se mi získat přihlašovací pracovní pomocí e-mailu / heslo, a mohou úspěšně uložit informace o uživateli firebase.auth () ve stavu Vue.js pod state.currentUser.

Nicméně dle firebase směrů, budu mít víc informací uložených pod čj A '/ uživatelů. Např. / Users / uid

Já jsem chtěl vytáhnout tato data do vuex obchodě příliš (state.userMeta), tak jsem ji použít v okolí místa, nicméně to nikdy nefunguje po obnovení. Pokud nemám aktualizovat, odhlásit a po ... ►►►
Položena 16/03/2017 v 08:34
uživatelem James Clare
hlasů
50
odpovědí
1
zobrazení
114
Jak změnit text příkazu ke spuštění aplikace v Linuxu?
I používat Arch. Například, aby běžel Google Chrome v terminálu budete muset spustit dlouhou příkaz google-chrome-stable. Jak mohu změnit tento příkaz, aby bylo výstižnější ( chromenapříklad)? I spustit tento prohlížeč často z terminálu, protože je to výhodnější pro web-vývoj, když napíšete nějaký HTML / CSS kód v textovém editoru a spusťte jej pomocí prohlížeče vidět, jak to funguje. Děkuji! A omlouvám se za mou angličtinu, to není můj rodný jazyk. ... ►►►
Položena 12/02/2020 v 04:37
uživatelem quantumleap
hlasů
17
odpovědí
2
zobrazení
791
jQuery události delegace variabilní prostor s po sobě jdoucích hovorů
S delegace událostí v jQuery 1.6, můžete reagovat na události, které se probublává do společného rodiče.

Implementace Vzorek je takhle:

(function($){
$.fn.myeventhandler = function () {

return this.delegate('a.next, a.prev', 'click customEvent', function (event) {

var target=$(event.target);
var bar = null;

if('click' == event.type) { /*~[ call this 'a' ]~*/

// handle the click event
$('#next-element').animate({width:'200px'},1300,function() ... ►►►
Položena 30/09/2011 v 13:13
uživatelem MyStream
hlasů
42
odpovědí
1
zobrazení
118
Porovnání dvou pandy datový rámec
Mám například v datovém denně "AAPL, MSFT, TSLA, AMZN" av týdenním seznamu "OAG, EXCA, AAPL, HRT, TSLA"

Jak mohu porovnat dva DataFrames a vytisknout, když je ticker nalezen v obou seznamech?

dailyList = []
weeklyList = []

for ticker in tickers:
dailyList.append(ticker)
weeklyList.append(ticker) # append with some data like "AAPL"

compare(dailyList,weeklyList)
print(matchingTickers) ... ►►►
Položena 17/08/2019 v 20:15
uživatelem Daniel
hlasů
49
odpovědí
3
zobrazení
191
Součet hodnoty hash Ruby
Mám řadu hash

players = [{:id=>1, :name=>"Alda", :dice_count=>5, :hand=>[6, 5, 2, 4, 3]},
{:id=>2, :name=>"Gonzalo", :dice_count=>5, :hand=>[1, 5, 1, 1]},
{:id=>3, :name=>"Markus", :dice_count=>5, :hand=>[6, 2, 5, 1]},
{:id=>4, :name=>"Luella", :dice_count=>5, :hand=>[4, 5, 1, 6, 5]}]


a já bych sečíst velikost každého :handhodnoty v poli. Existuje jednoduchý způsob, jak to udělat?

Takže výstup by součet každého :hand.size. Ve výše uvedeném případě by b ... ►►►
Položena 15/09/2015 v 17:21
uživatelem Seal
hlasů
4
odpovědí
1
zobrazení
295
Skrýt specifickou kategorii v seznamech
Pracuji na téma Wordpress. Téma je Classifieds themez premiumpress. Téma má zkrácený vypsat všechny záznamy. Odpovídající zkrácený je [LISTINGS].

Funkce pro SHORTCODE je následující

/* =============================================================================
[LISTINGS] - SHORTCODE
========================================================================== */
function wlt_page_listings( $atts, $content = null ) {

global $userdata, $wpdb, $CORE; $STRING = ""; $extra=""; $i=1; $stopcount = 4;

ex ... ►►►
Položena 19/09/2014 v 11:19
uživatelem user3873322
hlasů
6
odpovědí
1
zobrazení
114
Dotazování kódované XML ve nekódované sloupec XML v SQL Server 2012
Mám tabulku s sloupec XML, který vypadá následovně. Sloupec XML má nějaký zakódovaný XML uvnitř nekódované XML.

OrderID UserDefXML
1 <Order><OrderDetail><LineItem><ItemName>XYZ</ItemName><Custominfo> &lt;PrimaryName&gt;STACKOVERFLOW &lt;/PrimaryName&gt;</Custominfo></LineItem></OrderDetail></Order>


Musím získat všechny řádky, které má PrimaryName LIKE 'STACK%'. Co by měl dotaz vypadat na to? ... ►►►
Položena 18/11/2015 v 16:40
uživatelem FMFF
hlasů
39
odpovědí
1
zobrazení
112
Může funkce return asynchronní nedefinované místo Promise
Já jsem pracoval na aplikaci pomocí nodejs. Dělám více požadavků HTTP s funkcí asynchronní a AXIOS knihovny. Ale já ne vždy chtít vrátit načítané data z mého požadavku HTTP, jen pokud je splněna určitá podmínka.

Jako tak.

const getFooHTTP = async (id) => {
let response = await axios.get(url);

if (condition){
//I only want to return the response here
return response;
}

//Here i do not want to return the response
}


Pak jsem dostat všechny sliby vrácené v poli s Promise.all()

const getAllData = async ... ►►►
Položena 25/08/2019 v 06:29
uživatelem wailay
hlasů
12
odpovědí
1
zobrazení
960
ui5: přesunout vybrané řádky z Tabulka1 tabulka2 v jiném pohledu
Mám požadavek, kde jsem k výběru (zaškrtávací políčka) řádky z tabulky 1 (v View1) na a vložit je v tabulce 2 (v zobrazení 2). Je to možné bez výzvy jakákoli odata služba v tabulka2? prosím dejte mi vědět, přístup na to, jak to udělat. JavaScript způsobem nebo se ui5 API umožňuje dělat to v lepším způsobem? ... ►►►
Položena 18/11/2014 v 09:00
uživatelem sapsm
hlasů
31
odpovědí
1
zobrazení
139
Java Swing kalkulačka - Nedostatek hlavní metodu
Dnes jsem napsal grafický kalkulátor, který pracuje s využitím pouze tlačítka, a po skončení jsem si uvědomil, že není definována hlavní metodu v celém mém kódu. Přemýšlel jsem o tom na chvíli, ale s mým omezené znalosti nemůže, přijít na způsob, jak tento problém vyřešit.

Byl jsem přemýšlel o nahrazení metody, které budu používat pro výstavbu kalkulátoru s hlavní, ale narazil na problém s přístupem k non-statické proměnné mimo hlavní.

Můj kód odkazu:

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import ja ... ►►►
Položena 18/11/2015 v 22:06
uživatelem Skad
hlasů
26
odpovědí
1
zobrazení
192
Automatická změna velikosti značky když obsah přeteče do firefox a chromu
Jsem umístěním obsah <p>tagu.

Jsem zadaný šířku a výšku <p>štítku initially.When obsah připojí dynamicky, obsah může být velký a přetéká do <p>tagu.

Ale já pozorovány v případě IE automaticky zvyšuje <p>velikost, když obsah přetečení occurs.But zapouzdřit z jiných prohlížečů obsah bude připojen mimo <p>tag.

Jaké je řešení pro tyto prohlížeče pro automatickou změnu velikosti značky? ... ►►►
Položena 20/07/2010 v 15:04
uživatelem Govindarajulu
hlasů
17
odpovědí
1
zobrazení
326
Python Logic Problém: Zkušební výsledky
Hi all Jsem trochu uvízl s logickým problém.

Kritéria jsou:

Napište program, který požádá uživatele o zadání počtu výsledky testů. Tento program by měl zobrazovat dopis třídy pro každý skóre a průměrná testovací skóre. Napište následující funkce v programu:

calc_average - Tato funkce by měla požádat uživatele k zadání na výsledky testů, dokud nejsou k dispozici žádné další body pro zadání, vytisknout známku dopis pro každou testovací skóre a vrátí průměr všech testech. determine_grade - Tato funkce by mě ... ►►►
Položena 13/08/2015 v 20:15
uživatelem rabbit
hlasů
33
odpovědí
3
zobrazení
177
Jaký je nejrychlejší způsob, jak přejít na vrcholu třídy v Visual Studio
Pokud jsem editaci hluboko uvnitř těla třídy, jaké by byly nejrychlejší (tj. Nejméně klávesové zkratky) způsob, jak přejít na horní části deklarace třídy (řádek, který obsahuje „class className“ ... ►►►
Položena 13/07/2009 v 00:39
uživatelem David Gardiner
hlasů
17
odpovědí
1
zobrazení
420
non-deklarativní značkovací jazyk
Wikipedia uvádí :


Mnoho značkovací jazyky jako HTML, MXML, XAML, XSLT nebo jiných značkovacích jazyků uživatelského rozhraní jsou často deklarativní. HTML, například pouze popisuje, co by se mělo objevit na webové stránky - to neupřesňuje možné interakce s touto webovou stránku.


Což znamená, že tam jsou značkovací jazyky, které jsou non-deklarativní (použití slova často ). Mám podezření, že to není tento případ - Existují nějaké non-deklarativní značkovací jazyky? ... ►►►
Položena 02/09/2013 v 15:24
uživatelem Mike Vella
hlasů
14
odpovědí
2
zobrazení
146
Opencart-li výrobek k dispozici tlačítko Zobrazit jinde zakázat toto tlačítko
Ahoj Jsem vytvoření aplikace pomocí OpenCart. Je plně přizpůsobené, mám pochybnosti o tohle.


Mám filter.tpl strana, v této stránce musím zobrazit a skrýt tlačítko na základě dostupnosti produktů Např: Pokud je výrobek k dispozici ukázat jako tento
vstup obrazu popis zde

else tlačítko ukázat jako tento vstup obrazu popis zde


Snažím tento kód pomocí fowling ajax

filter.tpl

$('input[name=\'filter_name\']').autocomplete({
'source': function(request, response) {
$.ajax({
url: 'index.php?rou ... ►►►
Položena 22/03/2017 v 05:35
uživatelem Ramesh S
hlasů
41
odpovědí
1
zobrazení
89
Můžete / Jak se vám zamknout In-App přístup Navigační centrum pro iOS 7?
Název by měl být dost výmluvný, ale tady je to trochu podrobněji. Já jsem pracoval na aplikaci, která využívá shora dolů pánev gesta hodně, což častokrát táhne dolů notifikační centrum v neúmyslně. Existuje nějaký způsob, jak zakázat Centrum oznámení, zatímco můj app běží? ... ►►►
Položena 10/02/2014 v 17:18
uživatelem scarfox
hlasů
9
odpovědí
1
zobrazení
276
log4perl několika konfigurační soubory v jediném souboru conf
Mohu mít více konfigurací uvedeno v jediném souboru conf?

Mám uvedeno něco takového

log4perl.category.xml_script = DEBUG, LOGFILE_XML_SCRIPT
log4perl.category.xml_script.XML_script_lib = DEBUG, LOGFILE_SCRIPT_LIB
log4perl.category.addrdec2xml = DEBUG, LOGFILE_ADDRDEC2XML
log4perl.oneMessagePerAppender = 1


xml_script a addrdec2xml jsou 2 nezávislé skripty.

log4perl.appender.LOGFILE_XML_SCRIPT = Log::Log4perl::Appender::File
log4perl.app ... ►►►
Položena 10/12/2013 v 02:53
uživatelem justrajdeep
hlasů
32
odpovědí
2
zobrazení
108
Seskupení duplikáty v Pandy na 2 IDS a transformaci zbytek sloupců v různých způsobech
Kvůli této otázce, předpokládejme, že máme 2 obchody a inventarizaci v pandy s duplicitní položky. Identifikovali jsme každou položku na čárový kód a datum, kdy přišel do prodejny (takže budeme uvažovat různé položky v případě, že datum se liší, a to i v případě, že čárový kód je stejný), a uložíme zásoby jednotlivých položek v každé prodejně a cena:

arrival_date bar_code stock_shop1 stock_shop2 price
1 2015-08-30 8000001 52 11 100
2 2015-08-30 8000 ... ►►►
Položena 26/10/2015 v 13:24
uživatelem Roman Rdgz
hlasů
12
odpovědí
1
zobrazení
1k
Problémy zjištění součtu, průměr, rozptyl v jazyce Visual Basic
Já jsem pracoval na vb.net 2010 formulář, který bude přidávat vstup uživatele. Chci, aby program, který dokáže vypočítat shrnutí, průměr, rozptyl a standardní Devation .... někdo může pomoci při přidávání kód a řešení problému ???? .. Prosím, pomozte mi .... Snažím se vyřešit problém, ale když jsem spustit program existuje chyba "InvalidOperationException bylo neošetřené (Došlo k chybě při vytváření formuláře naleznete Exception.InnerException Podrobnosti Chyba: Odkaz na objekt není nastaven na instanci obj ... ►►►
Položena 08/02/2013 v 08:14
uživatelem Estih Vic Estillote
hlasů
42
odpovědí
1
zobrazení
72
Rxjs / reaktor mez operátor ekvivalent pro Ajax žádostí
Co se snažím achive je vykonat mnoho žádostí Ajax (liší od 10 do 1000 +), současně ale na hranici aktivních žádostí 5 (jako fronty FIFO, pokud jde o vyřizování žádosti).

Například máme řadu 100 http adresy a chceme se dostat nejprve 5 a proveďte požadavek GET pro každou z nich, pokud některý z těchto pěti žádostí končí pak další adresa by měla vstoupit do fronty a vykonávat svou žádost GET, dokud všech 100 adres dělat žádost a povrchová úprava.

S knihovnou reaktoru je limitRequest operátor, který se vejde ... ►►►
Položena 28/11/2018 v 07:29
uživatelem Panos K
hlasů
39
odpovědí
1
zobrazení
276
matplotlib stackplot barvy ValueError a poruchy segmentace
Nedávno jsem přeinstalovat můj OSX, Python a všechny mé závislosti, ale při spuštění starý kód, který slouží k práci (viz otázku: Špatné kompenzovat při použití režimu matematický a indexy v Matplotlib a OSX ) je nyní házet výjimku a chybu segmentace. Plné kód je propojený otázku a nedošlo k žádným změnám. To je chyba jsem dostat:

File "matplotlib-stacked.py", line 57, in <module>
plt.stackplot(NP.arange(num_cols)+1,data,colors=colors)
File "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/matplotlib/p ... ►►►
Položena 09/02/2016 v 20:02
uživatelem Josep Valls
hlasů
21
odpovědí
4
zobrazení
223
Funkce setTimeout nefunguje
Snažím se používat jQuery setTimeout za účelem volání metody každé x Časový interval:

$('.text').blur(function () {
doSmth();
});

$('.text').bind("paste", function (e) {
setTimeout(function () {
doSmth();
}, 5);
});


Časový limit nefunguje, prosím o radu! ... ►►►
Položena 18/12/2011 v 11:28
uživatelem Echo
hlasů
36
odpovědí
1
zobrazení
119
Kluzký Posuvník obrázek na pozadí smyčka s jQuery každého ()
Mají problém opakování obrázku na pozadí v úhledný jezdec. Viz níže uvedený kód.

var json = [
{ "img_url": "https://via.placeholder.com/500x500?text=1" },
{ "img_url": "https://via.placeholder.com/500x500?text=2" },
{ "img_url": "https://via.placeholder.com/500x500?text=3" }
];

$.each(json, function () {
var image = this["img_url"];
console.log(image);
$("#test").append(
"<div class='slideBG'><img src=" + image + "></div>"
);
}); // each ENDS

// initialize the slick sl ... ►►►
Položena 22/11/2018 v 14:58
uživatelem Chip
hlasů
24
odpovědí
1
zobrazení
920
aktualizace hodnoty v druhovém seznamu porovnáním s jiným seznamem (jiná třída)
Mám obecný přehled LIST aList, která již byla naplněna z databáze. Mám jiný generický seznam List blist který je naplněn tím, že čte plochý soubor. Snažím se porovnat dva seznamy založené na nějakém poli

Update, jsem s použitím následující základní smyčku for:

for (int i = 0; i < AList.Count; i++)
{
if (AList[i].Someval== BList[i].Someval)
{
AList[i].Value1 = BList[i].SomeValue;
-----
}
}


... ►►►
Položena 01/08/2013 v 15:29
uživatelem user1110790
hlasů
29
odpovědí
2
zobrazení
78
Otázka o sdružování v kolejích
Tady je můj problém. Mám dva modely (Stavebnictví a Customer)

class Construction < ApplicationRecord
has_many :works
belongs_to :customer
end

class Customer < ApplicationRecord
has_many :constructions
end


Chtěl bych zjistit, k jakému zákazníkovi ke stavebnímu při vytvoření nové výstavby. K tomu jsem de následující metody kontroléru (což je zřejmě falešný)

def create
# @construction = Construction.new(constructions_params) (commented)
@construction = Construction.new(customer: @customer) ... ►►►
Položena 18/12/2019 v 16:47
uživatelem Brian Rid
hlasů
36
odpovědí
1
zobrazení
95
Převést epochy čas na standardní datetime z JSON pythonu?
Mám JSON:

[{'id':'1',
'name':'rob',
'created':'1577431544986'
},

{'id':'2',
'name':'tom',
'created':'1566431234567'
}]


Potřebuji převést časové razítko dárek UNIX v JSON na standardní DateTime.

My Konečným výstupem by měly být:

[{'id':'1',
'name':'rob',
'created':'27-12-2019'
},

{'id':'2',
'name':'tom',
'created':'22-08-2019'
}]


Co jsem udělal:

Jsem schopen přijít na to, jak to udělat na jedné proměnné:

import datetime
time = '1566431234567'
your_dt = datetime.datetime.fromtim ... ►►►
Položena 06/01/2020 v 14:05
uživatelem Zanthoxylum piperitum
hlasů
8
odpovědí
1
zobrazení
349
Jak vyrobit vstupní případ Třída File citlivý na název souboru?
Mám pracovní uplatnění zde již který čte textový soubor pomocí Filetřídy poté, co vyzve uživatele k zadání názvu souboru. Nicméně, musím dělat to malá a velká písmena, což znamená, že říci, zda uživatel zadá zombie.txt , pak bude FileNotFoundExceptionvyvolána ačkoli skutečný název souboru je Zombie.txt . Takže moje otázka je, jak mohu napravit svou žádost, aby to tak?

Navíc, jak jsem stále nováček do programovacího ETC, všechny návrhy nebo rady k zkrátit můj kód bude velmi ocenil. ;)

Díky předem!

import ... ►►►
Položena 19/08/2014 v 04:21
uživatelem Scorpiorian83
hlasů
19
odpovědí
2
zobrazení
230
NSMetadataQueryDidUpdateNotification, nemůže dostat, aby to fungovalo. Fragment kódu zahrnuty
Nemohu získat NSMetadataQueryDidUpdateNotification do práce. Uvízla na to několik dní. Je tam něco abnormálního v kódu níže.

dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_BACKGROUND, 0ul), ^{


NSString* filePattern = [NSString stringWithFormat:@"*.%@", @"*"];

NSMetadataQuery *aQuery = [[NSMetadataQuery alloc] init];
aQuery.predicate = [NSPredicate predicateWithFormat: @"%K LIKE %@", NSMetadataItemFSNameKey, filePattern];

[aQuery setSearchScopes:@[NSMeta ... ►►►
Položena 04/11/2015 v 02:43
uživatelem Travis Loh
hlasů
47
odpovědí
1
zobrazení
92
Nelze volat vlastní respository Metoda symfony2
Dodržel jsem každý krok v knize, ale nemohu se dostat do práce jakýkoliv subjekt vlastní úložiště.
Problém je, že jí jsem se snažil volat metodu filtrerExperienceTotal ale dokončení kód zkratku (Ctrl-Space) nemůže najít způsob, prosím pomozte

Například, mám uživatelské účetní jednotky:

<?php

namespace MTO\CrowdRiseBundle\Controller;
use MTO\CrowdRiseBundle\Entity\UserRepository;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use MTO\CrowdRiseBundle\Entity\User;

class ProfilsContr ... ►►►
Položena 20/02/2016 v 10:45
uživatelem Firas Chebbah
hlasů
19
odpovědí
3
zobrazení
758
Změna dat XML v místě pomocí Ruby a regulární výrazy
Zde je příklad dat:

<animals><name>George</name><description>A big brown fox.</description></animals>


Je to opravdu nedostane složitější než to. Chci změnit celý text v nepřízni počasí. (V tomto případě, šifrovat).

To, co jsem přišel s doposud je:

xml_data.gsub(/(<.*>)(.+)(<\/.*>)(?=<)/, "#{$1}#{$2.encrypt_string}#{$3}")


Ale to nahradí pouze text posledního prvku. Takže jsem samozřejmě něco chybí.

Zvu všechny návrhy (včetně použití REXML). Musím ... ►►►
Položena 29/08/2011 v 17:15
uživatelem David Nix
hlasů
7
odpovědí
3
zobrazení
253
$ _FILE nedostane soubor a vedou k nedefinované proměnné PHP
Snažím se dostat soubor s obrázkem odeslanou z html podobě tak, aby ji vložit do databáze. Je to bohužel nefunguje, protože soubor není zaúčtován.

Všechny ostatní proměnné pracují, opakoval jsem je zkontrolovat, ale soubor není. Kde je můj problém? Myslím, že je na html formuláře vložené proměnné jsou také ve stejné formě, ale v různých divizích, takže příspěvek ve skutečnosti odesílat všechna data ve formuláři post.php ale není soubor s obrázkem.

Jak vidíte, jsem již zahrnují "enctype =" multipart / form ... ►►►
Položena 30/06/2016 v 07:13
uživatelem Jean Ouédraogo
hlasů
15
odpovědí
0
zobrazení
216
Chyba při odesílání příspěvku požadavek ASP.Net Použití AJAX & JavaScript (ne jQuery)
Mám problémy s odesíláním Post požadavek ASP.Net pomocí AJAX a JavaScript. Mé úmysly jsou poslat více hodnot do databáze a vložit. Mám html stránku s těmito funkcemi volání požadavku ASP pomocí AJAX.

.html file:

// Builds AJAX request and sends it to ASP page
function sendInfo(x,y,z){
if (window.XMLHttpRequest){
// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else{
// code for IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP ... ►►►
Položena 10/06/2015 v 20:11
uživatelem Cameron Fedy
hlasů
22
odpovědí
0
zobrazení
1k
Výzva k nedefinované metody CI_DB_mysql_driver :: get_compiled_select ()?
Mám následující SQL dotaz aktivního záznamu, který se dává tuto chybu. Mám vnitřní výběrových dotazů tak, že důvod, proč jsem se snažil použít tuto metodu, kterou jsem našel na google, ale to dává chybu, která get_complied_select není definována. Jak vyřešit tuto chybu, nebo je tam jiný lepší způsob, jak psát následující dotazy? Dík!

$this->db->select('id_dem');
$this->db->from('dem_demos');
$this->db->where('id_dem IN (".implode("," ,$id_v).") OR maindemo_dem IN (".implod ... ►►►
Položena 08/07/2015 v 06:24
uživatelem Umair Malik
hlasů
45
odpovědí
0
zobrazení
84
Jak se dostat procento ze 2 tabulek pomocí SQL
Já jsem pracoval na svém projektu pomocí Impala. a mám 2 různé tabulky, mým cílem je získat co výstup výsledků obsahuje COMPTEUR-name následující podle procenta všech měsíců v roce 2016 a pak 2017, takže můžu dostat srovnávací pohled.

+----------+----------+------------+---------+--------------+
| compteur | jan2016| feb2016 | mars2016 | avr2016 | ...
+----------+----------+------------+---------+--------------+
| 5510 |7760250 | 56840 | | 5000 |
| 3200 |7865000 | ... ►►►
Položena 31/05/2019 v 11:22
uživatelem Atef Ibrahim
hlasů
7
odpovědí
0
zobrazení
35
Excel a úloh interakce plánovače
Mám Excel AUTOJOB, že bych chtěl otevřít na 630 hodin, který kopíruje a vyváží obsah jiného sešitu, který je stále otevřený.

Soubor běží bez problémů, když otevřete soubor sám, ale pokud mohu použít Plánovač úloh pak II obdrží chybu „Dolní index mimo rozsah“ při pokusu o aktivaci jiného sešitu. Běh malé ladicí makra mi ukazuje, že tento soubor nemůže vidět další sešit nebo jiné projekty VBA, přestože oba soubory jsou otevřené.

Pomoci by bylo velmi ocenil.

Dík,

Ethan ... ►►►
Položena 06/08/2019 v 22:09
uživatelem EthanK
hlasů
42
odpovědí
1
zobrazení
379
Ionic2 předávání proměnnou / pole fungovat
Jsem velmi nový Ionic / úhlové / strojopisem ...

Mám následující tlačítko:

<button ion-button (click)="shareMe('hello')">Hello</button>
<button ion-button (click)="shareMe('world')">World</button>


A já mám následující funkce:

shareMe(){
this.sharingVar.share($STRING)
.then(()=>{
alert("Success");
},
()=>{
alert("failed");
})
};


V podstatě, když jsem klikněte na dané tlačítko, chci předat proměnnou funkci, ke zpracování. Výše uvedený kód samozřejmě nefunguj ... ►►►
Položena 16/04/2017 v 22:11
uživatelem frednikgohar
hlasů
11
odpovědí
1
zobrazení
1k
Oracle regexp_replace každý výskyt
Chci nahradit každý výskyt řetězce s výjimkou prvního výskytu, za použití regexp_replace. Níže dotazu nahradí pouze druhý výskyt.

select 'This is test STRING STRING some text STRING some more text'
from dual

select regexp_replace('This is test STRING STRING some text STRING some more text',
'STRING',
'REPLACED-STRING' ,
1,
2)
from dual


Výsledek je,


Tady je test STRING NAHRADIL-STRING nějaký textový řetězec v ... ►►►
Položena 26/08/2013 v 06:18
uživatelem simplify_life
hlasů
21
odpovědí
1
zobrazení
2k
Zobrazení chybové popisky v Flex DataGrid každé řadě
Mám jednoduchý DataGrid v Flex 3:

<mx:DataGrid width="{indexW - 20}" height="100%"
headerHeight="0" resizableColumns="false"
dataProvider="{itemsList}"
itemClick="itemKlik(event)"
dataTipFunction="displayTooltip">
<mx:columns>
<mx:DataGridColumn id="col1" dataField="title" showDataTips="true"/>

<mx:DataGridColumn id="col2" width="25" textAlign="left" dataField="index" showDataTips="true"/>

</mx:columns>
</mx:DataGrid>


Jsem zobr ... ►►►
Položena 22/12/2009 v 12:43
uživatelem errata
hlasů
17
odpovědí
1
zobrazení
148
Jak mohu získat řetězec z tohoto typu pole?
Já používám tento PHP kód dostávat informace z mého serveru:

<?php
require('JSONAPI.php');

$api = new JSONAPI("localhost", 25566, "admin", "changeme", "");

var_dump($api->call("server.version"));
?>


A to je to, co dostane se vrátil:

array(3) { ["result"]=> string(7) "success" ["source"]=> string(14) "server.version" ["success"]=> string(43) "git-Bukkit-1.6.4-R2.0-b2918jnks (MC: 1.6.4)" }


Chci být schopen odrážet pouze jednu část ve vráceném poli: "git-Bukkit-1.6.4-R2.0-b2918jnks (M ... ►►►
Položena 01/11/2013 v 18:50
uživatelem Temp Acuula
hlasů
26
odpovědí
1
zobrazení
2k
AndroidPlot: domény etikety od 1 do 11
Jsem realizován AndroidPlot v mé aplikaci, a to funguje dobře, na rozdíl od popisky osy x, které jdou od 0 do deseti. Rád bych se zobrazí 1 až jedenáct. Kromě toho se nezobrazují popisky na ose Y.

Kód Já používám:

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Arrays;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;

import com.androidplot.series.X ... ►►►
Položena 17/04/2013 v 09:02
uživatelem Luis
hlasů
25
odpovědí
2
zobrazení
207
Získat SVN varovat nepřidává určité soubory
V práci, když jsem připraven spáchat moje soubory, občas jsem zapomněl přidat nově vytvořené soubory, které rozbije stavět a všichni začne řvát na mě (no, vlastně ne, ale to je trapné!). Použili jsme Tortoise SVN (i když nemám žádný problém s použitím svn pomocí příkazového řádku v případě, že se může podílet na řešení).

Moje otázka je, mohu dostat SVN (nebo Tortoise SVN), aby mě varovat, že jsem ne spáchat nějaké .h / cpp soubory. Můj současný řešením je seřadit seznam, ale vzhledem k velikosti úložiště a ... ►►►
Položena 15/06/2011 v 16:33
uživatelem Samaursa
hlasů
48
odpovědí
1
zobrazení
112
Jak je možné pouze získám řetězec z pole, které obsahuje snímky pomocí funkce substr
Snažím se snížit řetězec z pole do určité délky s PHP substr()funkcí, ale můj problém je, že v některých případech, že pole obsahuje pouze obrázky s žádným jediným obsahem řetězce na něm.

Můj kód:

<div class="ct f-light">
<?php
$num_char = 255;
$text = $in['content'];
echo substr($text, 0, $num_char) . '...';
?>
</div>


$in['content']je html. bylo zpracováno z CKEditor mířící obsahovat text i obrázky.

To je výsledek v případě, že pole obsahuje pouze řetězec:a toto je výsle ... ►►►
Položena 23/09/2017 v 16:12
uživatelem Angga Cuacua
hlasů
30
odpovědí
2
zobrazení
105
CodeIgniter Limit Přihlášení do čtyřikrát denně
Ahoj kluci chci omezit přihlášení do čtyř (4) za den.

Pracuji jako je tento.

Musím nastavit pokusy o přihlášení k UserData?

tam někdo udělal to už?

Ovladač

// database work
$data = $this->login_model->validate_login($this->input->post('username'), $this->input->post('password'));


Modelka

public function validate_login($username, $password) {

$this->load->helper('password');

$this->db->select('user_id, username, password, date_registered, active, login_atte ... ►►►
Položena 11/09/2017 v 06:11
uživatelem Konjesh Esbrading
hlasů
5
odpovědí
5
zobrazení
1k
Kam umístit pomocí příkazů v C # souboru .cs
Dupe: Pokud ‚pomocí‘ výroky být uvnitř nebo vně jmenného prostoru?

Mám-li přidat nové třídy pomocí Visual Studio projektu Dodává všechny příkazy pomocí dříve jmenného prostoru, ale na stejný projekt, FxCop říká, že dal název místa uvnitř jmenného prostoru. Což je lepší styl kódování? ... ►►►
Položena 30/01/2009 v 16:59
uživatelem Kapil
hlasů
45
odpovědí
5
zobrazení
233
neobvyklé chování NSArray
Mám následující kód

NSArray *myArray = [[NSArray alloc] initWithObjects:@"1",@"2",nil];
NSMutableDictionary *dic0 = [[NSMutableDictionary alloc] initWithObjectsAndKeys:@"parag", @"name", myArray, @"arraye",nil];
NSMutableDictionary *dic1 = [[NSMutableDictionary alloc] initWithObjectsAndKeys:@"parag1", @"name", myArray, @"arrayr",nil];
NSMutableDictionary *dic2 = [[NSMutableDictionary alloc] initWithObjectsAndKeys:@"parag2", @"name", myArray, @"arrayq",nil];
NSMutableDictionary *dic3 = [[NSMutableDictiona ... ►►►
Položena 02/02/2012 v 05:17
uživatelem Parag Bafna
hlasů
48
odpovědí
1
zobrazení
1k
Existuje způsob, jak se dostat Bundle ID aktuální otevřené aplikace
Já používám Theos vyvinout útěk z vězení vyladit, a potřebuji se dostat Bundle ID aktuální otevřené aplikace. Já úpravou SBBannerView.h což je záhlaví odrazový můstek. Snažil jsem se pomocí:

[[NSBundle mainBundle] bundleIdentifier]


a také:

[NSBundle mainBundle].bundleIdentifier


který by měl jak dát identifikátor balíčku aplikace, ale proto, že jsem modifikací IOS Banner oznámení, myslím, že to vždy vrací „com.apple.springboard“, protože to je objekt volající oznámení

jak bych získat ID aplikace svazk ... ►►►
Položena 03/01/2013 v 02:21
uživatelem iGamers
hlasů
7
odpovědí
1
zobrazení
158
Jak mohu získat přístup jazykové řetězce z okurek kroku?
Snažím se to následujícím způsobem:

Then /^I should see a message saying I have no narratives$/ do
page.should have_content t(:no_narratives_on_recent_activity_page)
end


ale t () není k dispozici. Myšlenka je, že když zadám očekávaný textu manuálně, pak změnit i18n řetězec později zlomí krok, takže chci otestovat pomocí i18n řetězec na prvním místě.

Jak lze získat přístup k t () pomocníka (nebo něco ekvivalent) v okurky kroku? ... ►►►
Položena 13/02/2013 v 12:33
uživatelem Matt Gibson
hlasů
27
odpovědí
2
zobrazení
440
MySQL - Query přesunout část obsahu 1 Pole do nové oblasti
Mám tabulku s názvem cartypes, které má v současné době 2 pole: ID & typ. Já přidávám subtyp a chci přesunout obsah za pomlčkou -z pole s názvem druhu a dát ty obsah do podtypu. Likvidace pomlčkou (jakékoliv nadbytečné mezery příliš na to přijde). Jaký je nejlepší SQL dotazu na to?

před:

id type subtype (currently empty)
------------------------------------------------------------------------------
1 legendary muscle car - steel
2 crappy s ... ►►►
Položena 27/10/2009 v 19:08
uživatelem k00k
hlasů
28
odpovědí
1
zobrazení
160
přechodu na materiálu konstrukce s angular5
Jsem rozvíjet angular4 aplikace s bootstrap. Jen jsem se přestěhoval do angular5 a zajímalo by mě, jestli není tento případ použít materiál konstrukce pro komponenty místo prime-ng ng-bootrap kendo-ui atd ... Díky ... ►►►
Položena 12/12/2017 v 07:53
uživatelem Antonio
hlasů
33
odpovědí
1
zobrazení
235
Icefaces fileEntry - potřeba zpracovat soubor po omítnutí odpověď
Já jsem nahrát soubor aplikace Excel pomocí eso: fileEntry. Chci soubor bude zpracován do pole objektů pomocí BZ. Jak mohu poskytnout odpověď od FileEntryListener a předat kontrolu k jinému java třídy, aniž by uživatel čekat na celý soubor, které mají být zpracovány?

Díky a pozdravem, Jay ... ►►►
Položena 23/10/2013 v 14:01
uživatelem jaysankarvp
hlasů
15
odpovědí
3
zobrazení
11k
SQL: spojení dvou tabulek (LEFT OUTER JOIN) aktualizovat hodnoty
Im snaží aktualizovat hodnotu v jednom sloupci na základě hodnoty v jiné tabulce.

Dokážu to v případě, že sloupce jsou ve stejné tabulce, jako je tento:

UPDATE wp_posts
SET post_date = REPLACE (post_date, 'X', 'Y')
WHERE meta_value = 'Z';


Ale potřebuji ke spojení dvou tabulek dřív, než mohu aktualizovat:

SELECT *
FROM wp_posts
LEFT OUTER JOIN wp_postmeta ON post_id = post_id


Jak mohu aktualizovat na základě dvou tabulek jsem se připojil? ... ►►►
Položena 24/08/2012 v 11:52
uživatelem stemie
hlasů
23
odpovědí
1
zobrazení
85
prodlužuje soubory ExtJS a overrding soubor základny v jiných souborech
Mám jednu základnovou conatiner.js soubor a já jsem rozšiřuje tento soubor v jednom souboru container.js a naléhavé ji a pak jsem rozšíření tohoto znemožněn soubor znovu v jednom container.js souboru a přepsáním rozšířený soubor ... v tomto souboru snažím se přidat jedno políčko v kontejneru, ale já nejsem schopen se dostat, že políčka v tomto kontejneru když jsem prodloužení overidded file..but když jsem procházející přímo soubor základny conatiner.js pak jsem schopen vidět checkbox .. by mi někdo pomoct z ... ►►►
Položena 07/08/2017 v 15:32
uživatelem simarahluwalia
hlasů
47
odpovědí
2
zobrazení
562
autotools nedefinovaného referenční chybu
Můj projekt je strukturován takto:

ProjName/
| configure.ac
| Makefile.am
| src/
| Main.cpp
| Main.h
| Extra.cpp
| Extra.h


Oba hlavní a navíc jsou třídy v rámci stejného jmenného prostoru MyNamespace. I přesto, že Main.hobsahuje Extra.hZačínám chyba linker:

in function MyNamespace::Main::Main():
undefined reference to MyNamespace::Extra::Extra()


Udělal jsem si jistý, že všechny třídy jsou uzavřeny v

namespace MyNamespace { ... }


stejně jako přidávání usi ... ►►►
Položena 31/12/2013 v 10:25
uživatelem CogDissonance
hlasů
34
odpovědí
2
zobrazení
88
Samostatné numerické hodnoty získané na základě Pattern Match
Musím oddělit 100S hodnoty z 90 hodnot ... sednemusí být nejlepším způsobem, jak se toho dosáhnout, ale bez ohledu na to, já jsem se snaží oddělit od 90s 100s vložením mezery mezi dvěma čísly.

Kód:

sed 's/1[0-9][0-9]/ 1[0-9][0-9]/g' file


Datový soubor:

99100 93 96 95 94 93 96 98100


Aktuální Výsledek:

99 1[0-9][0-9] 93 96 95 94 93 96 98 1[0-9][0-9]


Očekávaný výsledek:

99 100 93 96 95 94 93 96 98 100 ... ►►►
Položena 12/07/2017 v 13:10
uživatelem arnpry
hlasů
5
odpovědí
1
zobrazení
1k
Nasadit aspx stránku / složky seznamy programově
Mám potřebu nasazovat aplikace stránky ASP.NET ze sestavy do / lists / ( http: // server / Lists ) složky.


Jak mohu získat „fyzické“, str objekt ze stránky, která je vytvořena v sestavě?


strom projekt http://img17.imageshack.us/img17/4242/ss20090922150130.png


Jak mohu nasadit tuto stránku jako modulu nebo prostřednictvím FeatureReceiver? Seznamy složku „Physycally“ neexistuje.


Děkuji za pomoc.

Edit: chci dělat přesně to, co SharePoint Designer dělá kliknutím na toto tlačítko:
SharePoint Designer h ... ►►►
Položena 22/09/2009 v 11:02
uživatelem Janis Veinbergs
hlasů
29
odpovědí
1
zobrazení
86
Jak se dostat WebPack tak, aby odrážely změny v JavaScriptu po boku lite-server
Prostřednictvím NPM, je tam tak jako tak je to možné, můžeme dostat WebPack odrážet JavaScriptu změny za běhu, když je spuštěn lite-server? Musím udělat NPM run postavit pokaždé mám změny v JavaScriptu.

Lite-server dělá skvělou práci při aktualizaci své změny css v reálném čase, když jsem šetřit .scss souborů. Ale v souvislosti s Webpack a souborů JavaScript, jeho jiný příběh.

Díky za jakékoliv tipy ... ►►►
Položena 12/04/2018 v 20:17
uživatelem blackhawk
hlasů
27
odpovědí
2
zobrazení
627
Jak mohu převést objekt třídy tbl_mysql do tbl_df pomocí dplyr?
Já používám následující kód ke stažení mysql tabulku a přiřazení k objektu nycflights

library(dplyr)
my_db <- src_mysql(dbname = "dplyr",
host = "dplyr.csrrinzqubik.us-east-1.rds.amazonaws.com",
port = 3306,
user = "dplyr",
password = "dplyr")
nycflights <- tbl(my_db, "dplyr")


Pak bych chtěl proměnit tento objekt v datovém rámci třídy tbl_df před provedením výpočtů pomocí dplyr. Důvodem je to, že exi ... ►►►
Položena 16/04/2016 v 20:48
uživatelem Dambo
hlasů
13
odpovědí
1
zobrazení
79
Je tam ‚generikum‘ způsob, jak přímo testovat datovou objektu?
Je to opravdu skvělé, že mohu provést následující v jazyce C #

if (Divide(4, 0) != false)
{
MessageBox.Show("Cool");
}
...
public dynamic Divide(int x, int y)
{
if (y == 0) return false;
return x / y;
}


Výše uvedený kód například mi umožňuje snadno testovat pro dělení nulou výjimkou namísto použití try / catch. Nicméně, pokud je kód skutečně vrátí platný výsledek, chyba se vyskytuje protože bool nelze srovnávat na celé číslo - což znamená v porovnání s tím výsledkem je donucen stát se statick ... ►►►
Položena 17/06/2013 v 21:49
uživatelem rtuner
hlasů
4
odpovědí
2
zobrazení
431
Odpočiňte si na konkrétní ViewController Bez NavigationController
Snažím se uvolnit na určitou viewController bez použití navigationController. Například, mám soubor otázek uživatel potřebuje odpověď. V závislosti na jejich odpověď buď potřebují dostat odvine k řadiči kořenové nebo na první otázku. Jsem si vědom toho, jak bych jít o navigaci je k řadiči kořenové, já prostě nevím, jak se vrátit na jinou konkrétní řadič. Jsem za předpokladu, že pokud bych měl použít segue jít od viewController 4 -> 2 by používat více paměti a stoh mohl skončit jako 1-> 2-> 3-> 4 ... ►►►
Položena 20/11/2017 v 02:42
uživatelem bcupp
hlasů
41
odpovědí
1
zobrazení
228
On-the-fly úpravy odkazů podle souboru pravidel (Greasekit / JavaScript)
Mám HTML stránku se spoustou vstupů, jako je tento:

<a href="https://www.example.co.uk/gp/wine/product?ie=UTF8&amp;asin=123456789&amp;tab=UK_Default" class="PrmryBtnMed"


Chci nahradit všechny tyto odkazy tak, aby místo toho jsou:

https://www.example.co.uk/gp/wine/order?ie=UTF8&asin=1233456789


Takže, je to docela složité vyhledávání a nahrazování. Jedná se o pokyny pro člověka:


Podívejte se na URL. jen dělat poznámky o počtu po ‚asin =‘. (Zapomeňte na všechno, co před tím a všechno po ... ►►►
Položena 18/04/2013 v 08:36
uživatelem John Smith

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more