Kolejnice Částečné vykreslování obrázků

hlasů
1

Vstávám rychlosti na kolejích a narazil na podivnou problém. Jsem vykreslování některé snímky z databáze (image modelů spojená s jiným modelem, rostliny). Mám nějaké problémy při pokusu o to přes částečný. Mám show.html.erb

 <fieldset class=fieldset>
   <legend>Images</legend>
   <%= unless @plant.images.blank? then
        for image in @plant.images
           debugger 
           render :partial => 'show_image', :object => image 
        end
      else
        This plant has no images to display.
      end
   %>
 </fieldset>

A částečné _show_image.html.erb:

 <div class=image_container>
   <% debugger %>
   <img src=<%= url_for(:action => 'picture', :id => object.id) %>/> 
   <p class='image_caption'><%= object.comment %></p> 
 </div>

Je-li to vyjádřil to jen vykreslí „#“ pro každý obrázek, spíše než skutečný obraz. Zdá se, že právě vykreslování objektu jako řetězec, jak ve zdroji I získat:

 <fieldset class=fieldset>
   <legend>Images</legend>
   #<Image:0x242c910>
 </fieldset>

Při jízdě přes ladicí lokálně:

 /Users/*****/dev/plantmanager/app/views/plants/show.html.erb:54
 debugger
 (rdb:241) image
 #<Image id: 40, comment: Test, name: Ixia.gif, content_type: image/gif, data: GIF89a2\0002\000####$\205\233\tI\250\x\224\b?\206\031d|ju####\v\031###\247\bI\257G\222\232\222\227\263\262..., plant_id: 55, thumbnail: nil> 
 (rdb:221) @plant
 #<Plant id: 55, name: Test, description: Test, created_at: 2009-05-07 07:19:44, updated_at: 2009-05-07 07:19:44, planted: 2009-05-07 00:00:00, sprouted: 2009-05-15 00:00:00, plant_type_id: 1, finished: 2009-05-27 00:00:00>
 (rdb:221) @plant.images
 [#<Image id: 40, comment: Test, name: Ixia.gif, content_type: image/gif, data: GIF89a2\0002\000####$\205\233\tI\250\x\224\b?\206\031d|ju####\v\031###\247\bI\257G\222\232\222\227\263\262..., plant_id: 55, thumbnail: nil>]
 (rdb:221) continue
 /Users/*****/dev/plantmanager/app/views/plants/_show_image.html.erb:2
 <% debugger %>
 (rdb:221) object
 #<Image id: 40, comment: Test, name: Ixia.gif, content_type: image/gif, data: GIF89a2\0002\000####$\205\233\tI\250\x\224\b?\206\031d|ju####\v\031###\247\bI\257G\222\232\222\227\263\262..., plant_id: 55, thumbnail: nil>
 (rdb:221) object.id
 40
 (rdb:221) object.comment
 Test
 (rdb:221) continue

Zde jsou mé modely [přestřihl trochu]:

class Plant < ActiveRecord::Base
   has_many :images

   validates_presence_of :name
   validates_presence_of :plant_type_id
   validates_associated :images


   after_update :save_images

   def image_attributes=(image_attributes)
     image_attributes.each do |attributes|
        # TODO: Probably handle validation in the image model?
        if attributes[:id].blank?
          unless attributes[:uploaded_picture].blank?
            tmpImg = images.build()
            tmpImg.uploaded_picture=attributes[:uploaded_picture]
            tmpImg.comment = attributes[:comment] 
          end
        else
          img = images.detect { |i| i.id == attributes[:id].to_i }
          img.attributes = attributes
        end
      end
   end


   def save_images
      images.each do |i|
        if i.should_destroy?
           i.destroy
        else
           i.save(false)
        end
      end 
   end
 end

 class Image < ActiveRecord::Base 
   validates_format_of :content_type, 
             :with => /^image/, 
             :message => --- you can only upload pictures 

   attr_accessor :should_destroy

   def should_destroy?
      should_destroy.to_i == 1
   end

   def uploaded_picture=(picture_field)
      self.name = base_part_of(picture_field.original_filename) 
      self.content_type = picture_field.content_type.chomp 
      self.data = picture_field.read
      #image = MiniMagick::Image.from_blob self.data
      #self.thumbnail = resize_and_crop(image, 100).to_blob
   end 

   def base_part_of(file_name) 
      File.basename(file_name).gsub(/[^\w._-]/, '') 
   end
 end 
Položena 07/05/2009 v 15:29
uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
4

Zkuste místo toho:

<% unless @plant.images.blank?
        for image in @plant.images
%>
           <%= render :partial => 'show_image', :object => image %>
        <% end
      else %>
        This plant has no images to display.
      <% end %>

Mrzí formátování, ale dostanete nápad.

Odpovězeno 07/05/2009 v 15:40
zdroj uživatelem

hlasů
1

Stavět metodu pro pic v modelu Image

class Image < ActiveRecord::Base
  belongs_to :plant
  validates_presence_of :uploaded_picture
  ...
end

V ovladači rostlin

def plant_pic
 img = Image.find(params[:id])   
 # THE NEXT LINE IS THE ONE I THINK YOU ARE MISSING:
 send_data img.uploaded_picture, :filename =>"plant#{img.plant_id}_#{img.id.to_s}+'.jpg', 
                 :type => 'image/jpeg', 
                 :disposition => 'inline'
end
...

A pak ve svých závodech zobrazení:

<fieldset class="fieldset">
 <legend>Images</legend>
 <% if plant.images.blank? -%>
 <p>This plant has no images to display.</p>
 <% else %>
  <%= @plant.images.each do |image| %>
   <div class="img_container"> 
   <img src="<%= url_for(:action => 'plant_pic', :id => image.id) %>"/>
   </div>
  <% end -%>
 <% end -%>
</fieldset>

Možná budete chtít k zakódování / dekódování binární pole uploaded_picture someway (já používám Base64.encode a Base64.decode) do svých obrazů řadič, ale to je jiný problém.

Doufám, že vám pomůže

Odpovězeno 07/05/2009 v 18:23
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more