jak tlačit jednu položku do pole s 15 objektů

hlasů
21
var array1 = [{
 candidateId: 57,
 firstName: Sumit,
 lastName: Kumar Gupta,
 displayName: Sumit1,
 locked: false,
 photoId: -1,
 resumeId: -1,
 experience: 6 Months,
 email: [email protected],
 mobile: +91.8100688592,
 prefferedLocation: [
  Bangalore
 ],
 currentEmployer: [

 ],
 skills: [{
  skillName: JAVA,
  level: advanced,
  candidateRating: 5,
  rating: 0
 }],
 viewed: true,
 nextStates: [{
  state: Approach
 }]]


var array2 = [image1]

Jsem dostat array2obrázky z jiných kritérií, takže jsem přidělen do array2. Teď jsem chtěl tlačit, nebo přidat tuto array2INTO array1. Tak jsem vytvořil objekt

'image' 
array2.push({'image':image1})

a snažil se tlačit

for(var i=0; i<array1.length;i++){
 array1[i].push(array2[i]);
}

ale nefungovalo to.

Položena 29/05/2018 v 12:20
uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
1

array1[i]['image'] = image1;nebo array1[i].image = image1; je třeba přidat na disk objekt hodnotu array1 pomocí přístupové objekty vlastnosti.

DEMO

var array1 = [{
 "candidateId": 57,
 "firstName": "Sumit",
 "lastName": "Kumar Gupta",
 "displayName": "Sumit1",
 "locked": false,
 "photoId": -1,
 "resumeId": -1,
 "experience": " 6 Months",
 "email": "[email protected]",
 "mobile": "+91.8100688592",
 "prefferedLocation": [
  "Bangalore"
 ],
 "currentEmployer": [

 ],
 "skills": [{
  "skillName": "JAVA",
  "level": "advanced",
  "candidateRating": "5",
  "rating": 0
 }],
 "viewed": true,
 "nextStates": [{
  "state": "Approach"
 }]
}]

for (var i = 0; i < array1.length; i++) {
 array1[i]['image'] = 'image1';
}
console.log(array1)

Odpovězeno 29/05/2018 v 12:26
zdroj uživatelem

hlasů
0

Vypadá to, že se pokouší získat přístup k cesta více indexů v poli dva, než jsou k dispozici.

Snaž se:

for(var i=0; i<array1.length;i++){
 array1[i].push(array2[0]);
}
Odpovězeno 29/05/2018 v 12:28
zdroj uživatelem

hlasů
1

Pokud se pokoušíte mapovat dvě pole s stejné délky, kde objekt z každé příslušné poloze indexu se má spojit pak můžete mappřes jeden z polí a využití šíření syntaxe do mělké kopii a sloučit objekty. Tento přístup pomůže zabránit nežádoucí účinky v případě potřeby buď vstupní pole zůstat nezměněn.

Kód bude vypadat následovně:

array1.map((obj, i) => ({...obj, image: array2[i]}));

A demo:

var array1 = [{
 "candidateId": 57,
 "firstName": "Sumit",
 "lastName": "Kumar Gupta",
 "displayName": "Sumit1",
 "locked": false,
 "photoId": -1,
 "resumeId": -1,
 "experience": " 6 Months",
 "email": "[email protected]",
 "mobile": "+91.8100688592",
 "prefferedLocation": [
  "Bangalore"
 ],
 "currentEmployer": [

 ],
 "skills": [{
  "skillName": "JAVA",
  "level": "advanced",
  "candidateRating": "5",
  "rating": 0
 }],
 "viewed": true,
 "nextStates": [{
  "state": "Approach"
 }]
}];


var array2 = ["image1"];

var combined = array1.map((obj, i) => ({...obj, image: array2[i]}));

console.log(combined);

Odpovězeno 29/05/2018 v 12:56
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more