Displej JSON data v stránky PHP

hlasů
0

Mám stránku PHP, která vrátí data, JSON jako výstup. I získat data jako AJAX. Chci zobrazit výsledky z JSON. Ale při pokusu o zobrazení jednotlivé hodnoty jsem stále neznámé chybě.

Jedná se o PHP kód pro získávání dat:

if (isset($_POST['dcqid'])) {
    $question_id = intval($_POST['dcqid']);


    if ($question_id != ) {
      $user_id = $session->id;
      $questiondetail = getData(dcquestions, dcqid, dcqid, $question_id, , );
      //print_r($questiondetail);
      echo json_encode($questiondetail);
      ?>
    }
  }

To je JSON výstup Začínám

[{dcqid:10,current_id:3,question:Another Question,answer:This is another question,description:This is the description,date:2017-08-10 11:55:51,active:1}]

To je AJAX kód jsem pomocí zobrazení dat

<script type=text/javascript>
  $(.edit-current).on('click', function (e) {
    e.preventDefault();
    var id = $(this).data('currentid');
    alert(id);
    var url = <?php SITE_URL ?>admin/ + admin_edit_current.php;
    var info = 'dcqid=' + id;

    $.ajax({
      type: POST,
      url: url,
      data: info,
      success: function (data) {
        console.log(data);
        console.log(data.dcqid); // undefined 

      },
      error: function (data) {
        alert(data.responseText);
        alert(Error occured in showing details);
      }
    })

  });
</script>

V současné době jsem stále nedefinovaná pro hodnoty chci zobrazit.

Položena 12/08/2017 v 06:13
uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
0

1.: Přístup to takhle

console.log(data[0].dcqid); 

2.: Přidat dataTypedo Ajaxu

 dataType:"json"

Poznámka: vaše hodnota je uvnitř 0thindexu. takže je třeba přistupovat jako výše.

var data =[{"dcqid":"10","current_id":"3","question":"Another Question","answer":"This is another question","description":"This is the description","date":"2017-08-10 11:55:51","active":"1"}];

console.log(data[0].dcqid);

Odpovězeno 12/08/2017 v 06:16
zdroj uživatelem

hlasů
2

Jeho protože data var je pole. je to jako tohle:

data = [
  {
    dcqid : 123
  }
]

tak zkuste použít

console.log(data[0].dcqid)
Odpovězeno 12/08/2017 v 06:18
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more