Jak mapovat DDD případu třídy LabeledPoint (štítku vektoru rysů)

hlasů
27

Jak mapovat DDD případu třídy pro LabeledPoint (label funkce vektor).

To je DDD skříňového třídy zkouška (x: Double, y: Double):

Ds (1.0,6.0)

Ds (2.0,8.0)

Ds (3.0,10.0)

Ds (3.0,10.0)

ds (4.0,12.0)

Ds (5.0,14.0)

Zkoušel dělá -

   val parsedData = aRDD.map(row =>
   new LabeledPoint(
   row._1,
   Vectors.dense(row._2))

Získání chyba „hodnotu _1 není členem main.scala.spark.Q1Partb.Q1.Exam“ na row._1 a row._2

a tohle -

     val parsedData = aRDD.map{line => 
     val Array(rawLabel, rawfeatures) = line.split(',')
     val features = rawfeatures) .split(' ').map(_.toDouble)
     LabeledPoint(rawLabel.toDouble, Vectors.dense(features))}

Získání error „rekurzivní hodnota x typ $ 4 potřebuje“ pro rawLabel a „rozdělit hodnota není členem main.scala.spark.Q1Partb.Q1.ds“ pro line.split ( ‚‘)

Položena 03/05/2017 v 22:53
uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
1

Máte-li RDD [Zkouška] byste měli být schopni psát

val parsedData = aRDD.map(exam => LabeledPoint(exam.x, Vectors.dense(exam.y))
Odpovězeno 04/05/2017 v 04:59
zdroj uživatelem

hlasů
1

Měl jsem tento problém, protože moje jméno proměnné byla pořízena funkce.

Tak private val Seq(transaction, transaction2) = insertTx(...

stalo se

private val Seq(transaction1, transaction2) = insertTx(...

s transakcí je viníkem.

Odpovězeno 09/08/2017 v 20:15
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more