TSQL - Multi-part error identifikátor ohraničující

hlasů
40
CREATE FUNCTION [dbo].[Test] (@ID INT, @VAL INT)
RETURNS @Return TABLE (ID INT, VAL INT)
AS
BEGIN
  INSERT IGNORE INTO @Return
  SELECT @ID, @VAL
RETURN;
END
GO
DECLARE @T1 TABLE (ID INT IDENTITY(1,1), VAL INT)
DECLARE @T2 TABLE (ID INT, VAL INT)

INSERT IGNORE INTO @T1
SELECT 1
UNION ALL
SELECT 2
UNION ALL
SELECT 3
UNION ALL 
SELECT 4

INSERT IGNORE INTO @T2
SELECT 1,1
UNION
SELECT 2,4
UNION
SELECT 3,3

SELECT *
FROM  @T1 T1
LEFT JOIN @T2 T2 ON T1.[ID] = T2.[ID]
LEFT JOIN [dbo].[Test] (1, COALESCE(T2.[VAL],T1.VAL)) T ON T1.ID = T.ID
GO

DROP FUNCTION [dbo].[Test]
GO

Fotbalová branka:

Předat T2.Val do 2. param FX-li k dispozici, jinak předat T1.Val. Změna definice FX není možné.

Nedaří se mi získat tuto práci. Zkoušel jsem ISNULL a že nebude fungovat.

Položena 14/04/2017 v 15:18
uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
3

Chcete-li volat tabulky hodnotou funkce, použijte APPLY( OUTER APPLYv tomto případě, protože používáte LEFT JOIN):

SELECT *
FROM @T1 T1 LEFT JOIN
   @T2 T2 
   ON T1.[ID] = T2.[ID] OUTER APPLY
   [dbo].[Test](1, COALESCE(T2.[VAL], T1.VAL) ) T;

Pokud chcete další podmínku, pak použijte WHEREklauzuli:

SELECT *
FROM @T1 T1 LEFT JOIN
   @T2 T2 
   ON T1.[ID] = T2.[ID] OUTER APPLY
   [dbo].[Test](1, COALESCE(T2.[VAL], T1.VAL) ) T
WHERE t1.ID = T.ID;

Že poslední podmínka se zdá podivné, ačkoli. Proč ne jen projít T1.IDdo funkce přímo?

Odpovězeno 14/04/2017 v 15:20
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more