Proto pokaždé, když jsem třeba namapovat složku v Team Foundation Server?

hlasů
0

Já používám TFS2015 a VS2010 Ultimate. I mapovat řešení z Solution Explorer na můj lokální složky. Teď, když jsem restartovat systém. Musím zmapovat tento projekt na můj místní složky znovu. Proč se tohle děje. A když jsem se snažil znovu map pak dostal chybu, že projekt již mapován.

Položena 15/02/2016 v 06:54
uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

1). Použijte následující kód ke kontrole, zda je pracovní prostor úspěšně vytvořen:

    TfsTeamProjectCollection tpc = TfsTeamProjectCollectionFactory.GetTeamProjectCollection(new Uri("tfsURL"));
    VersionControlServer vcs = (VersionControlServer)tpc.GetService(typeof(VersionControlServer));
    Workspace ws = vcs.GetWorkspace("$/teamproject");
    string workspacename = ws.Name;

2). Je-li pracovní prostor úspěšně vytvořen, ale stále získat „projekt již zmapovány“ zprávu, pak nejprve vyčistit prosím místní mezipaměti TFS a pak zase znovu připojit. K čištění TFS cache, odstranit "% Microsoft \ Team Foundation LOCALAPPDATA% \ \ 6.0 \ Cache \" složku.

Odpovězeno 22/02/2016 v 07:50
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more