Force stahovat více souborů blob v php

hlasů
1

Chci přidat metodu mého platformu, která umožňuje uživatelům stahovat všechny soubory z aplikace, která bude na zip-up. Každá žádost se skládá z několika souborů, které jsou uloženy v samostatných řádcích souborů-tabulky v databázi.

Snažil jsem se mnoho možností, ale prostě nedokážu přidat skutečné soubory na zip.

To je můj kód tak daleko:

  $sql = SELECT * FROM files WHERE applications_id = :applications_id; 
  $stmt = $db->prepare($sql); 
  $stmt->bindParam(':applications_id', $applications_id, PDO::PARAM_INT); 
  $stmt->execute(); 
  $items = $stmt->fetchAll();

  $zipfilename = 'temp_' . time() . '.zip';
  $zip = new ZipArchive; 
  $zip->open($zipfilename, ZipArchive::CREATE); 
  foreach ($items as $item) { 
   //$zip->addFromString($item['filename'],$item['filename']);
  } 
  $zip->close(); 

  header('Content-Type: application/zip'); 
  header('Content-disposition: attachment; filename='.$zipfilename); 
  header('Content-Length: ' . filesize($zipfilename)); 
  readfile($zipfilename); 

  exit();

Jakákoliv pomoc bude velmi ocenil!

Položena 10/12/2015 v 13:37
uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more