Filtr sloupec není pracuje s řádku seskupení

hlasů
8

Když jsem se začlenit jQuery DataTables sloupec filtr a řadové seskupení , jQuery DataTables sloupec filtru nefunguje.

Snažil jsem se na demo , ale zdá se, v demo sloupci filtru také nefunguje.

Položena 24/09/2015 v 04:40
uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
1

ŘEŠENÍ

Plug-iny Row seskupení spolu s sloupce filtrování jsou již vyvíjeny, bych nedoporučoval jejich použití. Možnosti použití DataTables a metody API k provedení řádek seskupení a individuální vyhledávání sloupce, jak je uvedeno v řadě seskupení příklad a jednotlivých sloupců vyhledávání příklad .

// Setup - add a text input to each footer cell
$('#example tfoot th').each( function () {
  var title = $('#example thead th').eq( $(this).index() ).text();
  $(this).html( '<input type="text" placeholder="Search '+title+'" />' );
} );

// DataTable
var table = $('#example').DataTable({
  "order": [[2, 'asc']],
  "drawCallback": function (settings){
    var api = this.api();

    // Zero-based index of the column for row grouping
    var col_name = 2;

    // If ordered by column containing names
    if (api.order()[0][0] === col_name) {
      var rows = api.rows({ page: 'current' }).nodes();
      var group_last = null;

      api.column(col_name, { page: 'current' }).data().each(function (name, index){
        var group = name;

        if (group_last !== group) {
          $(rows).eq(index).before(
            '<tr class="group"><td colspan="6">' + group + '</td></tr>'
          );

          group_last = group;
        }
      });
    }
  }
});

// Apply the search
table.columns().every( function () {
  var that = this;

  $( 'input', this.footer() ).on( 'keyup change', function () {
    if ( that.search() !== this.value ) {
      that
        .search( this.value )
        .draw();
    }
  } );
} );  

DEMO

Viz tento jsFiddle pro kód a demonstraci.

Odpovězeno 24/09/2015 v 12:14
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more