Přehrát zvuk v levém nebo pravém reproduktoru pomocí android AudioTrack

hlasů
0

Hraji zvuk pomocí AudioTrack v mé APP, ale já chci přehrát zvuk v konkrétním reproduktoru / ucho znamená levý reproduktor nebo pravý reproduktor nebo obojí reproduktor.

Následující kód jsem pomocí přehrávat zvuk.

private AudioTrack generateTone(double freqHz, int durationMs)
{
  int count = (int)(44100.0 * 2.0 * (durationMs / 1000.0)) & ~1;
  short[] samples = new short[count];
  for(int i = 0; i < count; i += 2){
    short sample = (short)(Math.sin(2 * Math.PI * i / (44100.0 / freqHz)) * 0x7FFF);
    samples[i + 0] = sample;
    samples[i + 1] = sample;
  }
  AudioTrack track = new AudioTrack(AudioManager.STREAM_MUSIC, 44100,
    AudioFormat.CHANNEL_OUT_STEREO, AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT,
    count * (Short.SIZE / 8), AudioTrack.MODE_STATIC);

  track.write(samples, 0, count);
  return track;
}

S tímto kód Volám tuto funkci pro přehrávání zvuku.

AudioTrack soundAtSpecificFrequency =  generateTone(500, 6000);
soundAtSpecificFrequency.play();

Následující kód pro zastavení přehrávání zvuku.

soundAtSpecificFrequency.pause();

Můžete mi prosím říct, co může možným řešením v tomto případě nebo jakékoli jiné alternativní řešení?

Díky za váš drahocenný čas.

Položena 21/11/2014 v 05:57
uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
1

AudioTrackpoužije surových PCM vzorků pro přehrávání zvuků. PCM vzorků jsou přehrávány v následujícím pořadí (první vzorek hraje levého reproduktoru a druhý vzorek se hraje pravého reproduktoru):

LRLRLRLRLR

Takže budete muset upravit svůj vzorky pole, které předáte do AudioTrack.

To by mohlo pomoci také.

Ve vašem případě stačí provést následující kroky:

// only play sound on left
for(int i = 0; i < count; i += 2){
  short sample = (short)(Math.sin(2 * Math.PI * i / (44100.0 / freqHz)) * 0x7FFF);
  samples[i + 0] = sample;
  samples[i + 1] = 0;
}
// only play sound on right
for(int i = 0; i < count; i += 2){
  short sample = (short)(Math.sin(2 * Math.PI * i / (44100.0 / freqHz)) * 0x7FFF);
  samples[i + 0] = 0;
  samples[i + 1] = sample;
}
Odpovězeno 21/11/2014 v 06:12
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more