Třída / Objekt, který lze uložit buď JTextField nebo JComboBox

hlasů
42

Chtěl bych vytvořit svůj vlastní třída / Objekt, který může uložit buď JTextField nebo JComboBox pod stejnou proměnnou. To je to, co mám tak daleko:

import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JComponent;
import javax.swing.JTextField;

public class Parameter {

String name;
String type;
String value;
JComponent comp;

Parameter(String inName, String inType, String inValue) {

  this.name = inName.trim();
  this.type = inType.trim();
  this.value = inValue.trim();

  // Set Component Type
  if (type.equalsIgnoreCase(bool)) {
    String[] tfArray = { Yes, No };
    comp = new JComboBox(tfArray);
    comp.setFocusable(false);
    ((JComboBox)comp).setSelectedItem(value.trim());

  } else {
    comp = new JTextField(value);
  }

}// End Parameter Constructor

public String getName() {
  return name;
}

public String getType() {
  return type;
}

public String getValue() {
  return value;
}

public JComponent getComp() {
  return comp;
}

}// End Parameter Class

I Pak ArrayList, která ukládá své parametrů objektů. Name / Type / hodnota je ve skutečnosti přichází z XML souboru, ale já jsem zjednodušený kód pro příklad:

static ArrayList<Parameter> parameterArray = new ArrayList<Parameter>();

for(int i = 0; i < 10; i++){
parameterArray.add(new Parameter(parameterName,parameterType,value));
}

I potom přidat komponenty do JPanel .. např

for(int i = 0; i < 10 ; i++){
panel.add(parameterArray.get(i).getComp());
}

To vše funguje dobře, až do této etapy! Mám ComboBoxes / JTextFields podle očekávání. Nicméně, když se snažím získat text / SelectedItem to mi dává hodnotu z doby, kdy byl objekt Parametr první inicializaci např

for(int i = 0; i < 10; i++){
 if(parameterArray.get(i).getType.equalsIgnoreCase(bool){
  value = ((JComboBox)parameterArray.get(i).getComp()).getSelectedItem().toString();
 }else{
  value = ((JTextField)parameterArray.get(i).getComp()).getText();
 }
}

Problém je, že když jsem upravit JComboBox aneb JTextField z rozhraní .. to je ještě pomocí hodnoty z doby, kdy byl inicializován .. ne nově upraveného hodnoty. Nějaké nápady??

dík

Tim

Položena 27/05/2014 v 10:28
uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more