Ukládání dat MS Access do javascript dataset

hlasů
0

Mám kód, který načíst všechny údaje v databázi MS Access v PHP a jeho práci.

$conn = odbc_connect('pivot_test','','') or die (Error in connection);
$sql = select * from empDetails; 
$rs = odbc_exec($conn,$sql);
if (!$rs)
  { exit (Error in Sql);}
  echo <table><tr>;
  echo <th>id</th>;
  echo <th>year</th>;
  echo <th>month</th>;
  echo <th>empName</th>;
  echo <th>empPos</th>;
  echo <th>numMc</th>;
  echo <th>numLeave</th></tr>;
  while (odbc_fetch_row($rs))
  {
  $id = odbc_result($rs,id);
  $year = odbc_result($rs,year);
  $month = odbc_result($rs,month);
  $empName = odbc_result($rs,empName);
  $empPose = odbc_result($rs,empPos);
  $numMc = odbc_result($rs,numMc);
  $numLeave = odbc_result($rs,numLeave);
  }
  odbc_close($conn);
  echo</table>;
  ?>

Ale teď musím uložit všechna data do datového souboru něco takového:

var pivot_dataset = [
{id: 1, year: 2014 , month: JAN, empName: David, empPos: engineer, numMc: 1, numLeave: 2},
];

Jak to udělat? Prosím poradit.

Položena 04/04/2014 v 02:46
uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
1

Podívejte se na json_encode metody. Vrací řetězec JSON, pokud si to projít asociativní pole.

<?php

$conn = odbc_connect('pivot_test','','') or die ("Error in connection");
$sql = "select * from empDetails"; 
$rs = odbc_exec($conn, $sql);

if (!$rs)
  exit ("Error in Sql");

echo "<table><tr>";
echo "<th>id</th>";
echo "<th>year</th>";
echo "<th>month</th>";
echo "<th>empName</th>";
echo "<th>empPos</th>";
echo "<th>numMc</th>";
echo "<th>numLeave</th></tr>";

$pivot_dataset = array();
while(odbc_fetch_row($rs)) {
  // Push this data onto the end of the array
  $pivot_dataset[] = array(
    'id' => odbc_result($rs,"id"),
    'year' => odbc_result($rs,"year"),
    'month' => odbc_result($rs,"month"),
    'empName' => odbc_result($rs,"empName"),
    'empPose' => odbc_result($rs,"empPos"),
    'numMc' => odbc_result($rs,"numMc"),
    'numLeave' => odbc_result($rs,"numLeave")
  );
}

odbc_close($conn);
echo "</table>";

$jsonStr = json_encode($pivot_dataset);

// var pivot_dataset = [{"id": 1, "year": 2014 , "month": "JAN" ... }, { ... }];
echo "var pivot_dataset = $jsonStr;";
Odpovězeno 04/04/2014 v 02:51
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more