Stahování souboru PDF převedením HTML pomocí PHP

hlasů
6

Snažím se udělat webové stránky e-commerce, kde uživatel klikne na odkaz a to bude mít fakturu a měli stáhnout na klienta ukončit pdf soubor faktury, které jsem vytvořil v html, problém je v tom i použil tento kód a ono pracoval s mS Word jako DOC dokumentu, ale chci, aby učinily totéž s pdf nefunguje, kód vložený níže // the code to download invoice as word document, it's working <?php header('Content-type: application/vnd.ms-word'); header('Content-Disposition: attachment;Filename='.$result->tracking_number.'.doc'); ?> <!DOCTYPE html> <html> <head>

ale to samé s tímto kódem není práce pro pdf :(

<?php
  header('Content-type: application/pdf');
  header('Content-Disposition: attachment;Filename='.$result->tracking_number.'.pdf');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

pdf stáhnout říká, že formát je poškozen, co mám dělat, jsem to dokončit co nejdříve: ((

Položena 21/03/2014 v 07:09
uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0
<?php if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');
function pdf_create($html, $filename='', $stream=TRUE) 
{
  require_once("dompdf/dompdf_config.inc.php");

  $dompdf = new DOMPDF();
  $dompdf->load_html($html);
  $dompdf->render();
  if ($stream) {
    $dompdf->stream($filename.".pdf");
  } else {
    return $dompdf->output();
  }
}
?>

4) use it in your controllers like this

<?php
function pdf()
{
   $this->load->helper(array('dompdf', 'file'));
   // page info here, db calls, etc.   
   $html = $this->load->view('controller/viewfile', $data, true);
   pdf_create($html, 'filename');
   or
   $data = pdf_create($html, '', false);
   write_file('name', $data);
   //if you want to write it to disk and/or send it as an attachment  
}
?>

https://github.com/EllisLab/CodeIgniter/wiki/PDF-generation-using-dompdf

Odpovězeno 21/03/2014 v 07:33
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more