Čtení TXT souboru do pole JavaScript / jQuery

hlasů
9

Snažím se číst soubor (uložený na webovém serveru) do pole. Při tisku pole I v současné době si „nedefinované“. Zde je kód im pomocí:

var cardRules = new Array;
  $.get('UserFile.txt', function(data){
      var array = data.split('\n');
      console.log(cardRules);
    });

Jakýkoliv pomoci chtěl bych být ocenil!

Položena 19/02/2013 v 21:42
uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
0
var cardRules = new Array();
  $.get('UserFile.txt', function(data){
      cardRules = data.split('\n');
      console.log(cardRules);
    });
Odpovězeno 19/02/2013 v 21:46
zdroj uživatelem

hlasů
2

Proměnná ‚cardRules‘ se nikdy naplněn daty pole. Místo toho var array = data.split('\n'); stačí použít cardRules = data.split('\n');

Odpovězeno 19/02/2013 v 21:49
zdroj uživatelem

hlasů
0

Zkuste úplnou adresu URL namísto jen relativní odkazování

http://yoursite.com/yourfilelocation/yourfile.txt

$.get('http://yoursite.com/yourfilelocation/yourfile.txt', function(data){ var cardRules = data.split('\n'); console.log(cardRules); });

Odpovězeno 12/01/2017 v 03:36
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more